Tổ chức Hải quan thế giới sử dụng Mạng Công nghệ mới

Mới đây, Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) vừa đưa vào sử dụng Mạng Công nghệ mới của tổ chức (TeN). Mạng TeN được xây dựng chủ yếu dựa trên cơ sở dữ liệu Databank của WCO trước đây về các công nghệ tiên tiến.

Tổ chức Hải quan thế giới sử dụng Mạng Công nghệ mới

TeN được đưa vào sử dụng với mục tiêu trở thành một trung tâm công nghệ hàng đầu đối với các cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới, các nhà cung cấp giải pháp công nghệ, các tổ chức quốc tế và đối tác khác liên quan đến việc quản lý biên giới.

Các công ty được mời đăng ký miễn phí sản phẩm trên TeN để được giới thiệu tới thành viên của WCO và các cơ quan quản lý biên giới khác. Đối với những người quan tâm đến việc kết nối với TeN, có thể truy cập tại địa chỉ: http://ten.wcoomdpublications.org và đăng ký một tài khoản sử dụng. Khi yêu cầu mở tài khoản sử dụng được chấp nhận, người sử dụng sẽ nhận được mật khẩu để đăng nhập để đưa, quản lý thông tin về sản phẩm của mình.   

Đối với các cơ quan Hải quan, người sử dụng có thể tìm kiếm và xem các thông tin về các giải pháp, sản phẩm công nghệ mới nhất trên thị trường. Thành viên của WCO có thể được kết nối tự động với TeN thông qua trang web của WCO khi sử dụng quyền đăng nhập thành viên của WCO.

TeN là một nền tảng trao đổi thông tin duy nhất dành cho cơ quan Hải quan và các cơ quan Bảo vệ biên giới, các tổ chức quốc tế và các đối tác khác nhằm mục đích trao đổi kinh nghiệm và thông tin về các công nghệ phục vụ công tác quản lý biên giới. Các thông tin về sản phẩm công nghệ trên TeN rất đa dạng, bao gồm các loại máy soi chiếu, các hệ thống thông quan tự động, các thiết bị kiểm tra an toàn/ chất lượng của sản phẩm, các hệ thống quản lý rủi ro, các thiết bị định vị theo dõi, giám sát hàng hóa và phương tiện, các hệ thống thông tin tình báo hải quan…

Trên TeN cũng có diễn đàn mở để người sử dụng quan tâm đến lĩnh vực công nghệ có thể thảo luận về các tính năng, hiệu quả sử dụng các hệ thống, thiết bị hiện đại. Các công ty cung cấp dịch vụ và hệ thống thông quan tự động có thể tương tác với khách hàng, người sử dụng thông qua trả lời các câu hỏi hoặc giúp giải quyết các vấn đề mang tính kỹ thuật. Nền tảng công nghệ mới cũng bao gồm hai diễn đàn riêng biệt chỉ dành cho cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới dùng cho trao đổi quan điểm về các công nghệ, kinh nghiệm và các ứng dụng đang được xây dựng.

(Theo Báo hải quan)