1 triệu USD hỗ trợ kỹ thuật phát triển tài chính, ngân hàng

(eFinance Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) chuẩn bị Khoản vay "Chương trình Phát triển lĩnh vực ngân hàng - tài chính" (FSDIP-SP1) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Dự án có tổng kinh phí 1 triệu USD, được thực hiện từ năm 2016-2019, với mục tiêu hỗ trợ chuẩn bị và hoàn tất các hành động chính sách để thực hiện Chương trình FSDIP-SP1.

Thực hiện Dự án HTKT trên sẽ giúp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng cao ổn định tài chính khu vực, phát triển chuyên sâu khu vực tài chính phi ngân hàng và tăng cường thúc đẩy tài chính toàn diện thông qua việc hoàn thiện các cơ sở pháp lý, nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý trong hệ thống tài chính, ngân hàng.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án HTKT đảm bảo hiệu quả đầu tư theo đúng quy định, đạt mục tiêu đề ra; thực hiện các thủ tục tiếp nhận Dự án HTKT.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình FSDIP-SP1; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các hành động chính sách theo đúng tiến độ cam kết với ADB.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng phương án sử dụng vốn khoản vay Chương trình FSDIP-SP1, đảm bảo sử dụng nguồn vốn vay ADB hiệu quả và thiết thực nhất; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định khi phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình FSDIP-SP1.

(NQ)