10 tháng năm 2013: Thu cân đối ngân sách đạt 618.290 tỷ đồng

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 10/2013 ước đạt 71.640 tỷ đồng, tăng 35,7% (18.800 tỷ đồng) so với tháng 9/2013; luỹ kế thu 10 tháng năm 2013 đạt 618.290 tỷ đồng, bằng 75,8% dự toán, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 406.050 tỷ đồng, bằng 74,4% dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2012, khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 71,0% dự toán, tăng 3,6%; khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 73,1% dự toán, tăng 17,8%; thu khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 83,1% dự toán, tăng 29,4%; thuế thu nhập cá nhân đạt 72,3% dự toán, tăng 2,9%...

Ước tính có 27 địa phương đảm bảo được tiến độ thu theo dự toán (tối thiểu đạt 83%), trong đó có 8 địa phương (Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Sơn La, Thái Bình, Lào Cai, Lai Châu và Quảng Trị)  đã hoàn thành 100% dự toán năm do nguồn thu tập trung vào một số sản phẩm chủ yếu, ít chịu tác động của suy giảm kinh tế; các địa phương còn lại thu đạt dưới ngưỡng yêu cầu. Nếu so với cùng kỳ năm trước thì có 56 địa phương tăng trưởng thu.

Bên cạnh đó, ngành Thuế đang tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương để tăng cường kiểm tra, đánh giá rà soát lại các khoản thu để thu kịp thời vào NSNN các khoản thu phát sinh, cũng như các khoản nợ thuế tồn đọng.

Thu dầu thô ước đạt 92.380 tỷ đồng, bằng 93,3% dự toán, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2012, trên cơ sở: giá dầu thanh toán bình quân ước đạt 112 USD/thùng, cao hơn 22 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng thanh toán đạt khoảng 12,4 triệu tấn, bằng 87,7% kế hoạch.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: Ước đạt 115.160 tỷ đồng, bằng 69,2% dự toán, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2012, trên cơ sở tổng số thu đạt 178.160 tỷ đồng, bằng 75% dự toán, tăng 11,8% so với năm 2012; hoàn thuế giá trị gia tăng 63.000 tỷ đồng, bằng 88,7% dự toán, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2012.

(Kim Liên)