10 tháng năm 2018: Thu ngân sách ước đạt 1.120,3 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 10/2018 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu NSNN 10 tháng năm 2018 ước đạt 1.120,3 nghìn tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán, tăng 15,1% so cùng kỳ năm 2017.
48/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 83%). Ảnh: Quang Minh. 48/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 83%). Ảnh: Quang Minh.

Trong đó: Thu nội địa thực hiện tháng 10 ước đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 34 nghìn tỷ đồng so với tháng 9. Luỹ kế thu 10 tháng ước đạt ước đạt 896,8 nghìn tỷ đồng, bằng 81,6% dự toán, tăng 15,8% so cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa còn lại ước đạt 682,2 nghìn tỷ đồng, bằng 78,6% dự toán, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 đạt 76,6% dự toán, tăng 9%).

Ước tính cả nước có 48/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 83%); 59/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017.

Thu từ dầu thô: Thực hiện tháng 10 ước đạt 6,1 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 10 tháng ước đạt ước đạt 52,1 nghìn tỷ đồng, bằng 145,2% dự toán, tăng 37,5% so cùng kỳ năm 2017.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện tháng 10 ước đạt 27,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng so với thực hiện thu tháng 9. Lũy kế thu 10 tháng ước đạt 253,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2017. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (86,1 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt gần 167,4 nghìn tỷ đồng, bằng 93,5% dự toán, tăng 6,8% so cùng kỳ năm 2017.

Tổng chi NSNN tháng 10/2018 ước đạt 113,8 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi NSNN 10 tháng đạt 1.103,1 nghìn tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2017.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến ngày 26/10/2018 đã thực hiện phát hành 141,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

Kim Liên