10 tháng năm 2020: Tổng thu NSNN đạt hơn 1.137 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 10/2020 ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thực hiện 10 tháng năm 2020, tổng thu NSNN đạt 1.137,3 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2019 (ngân sách trung ương ước 70,5% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 81,2% dự toán). 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó, tháng 10/2020, thu nội địa ước đạt 135,8 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 45 nghìn tỷ đồng so với số thu tháng 9/2020. Lũy kế 10 tháng năm 2020 ước đạt 959,2 nghìn tỷ đồng, bằng 75,9% dự toán, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2019. Bộ Tài chính đã chỉ đạo tổ chức điều hành các giải pháp thu NSNN nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ NSNN năm 2020; tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; tập trung rà soát, nắm chắc tình hình nợ thuế của các chi cục trực thuộc; phân loại các nhóm nợ có khả năng thu, nợ không có khả năng thu.

Thu từ dầu thô, tháng 10/2020 ước đạt 2 nghìn tỷ đồng, giảm 130 tỷ đồng so với tháng 9. Lũy kế 10 tháng năm 2020 ước đạt 29,65 nghìn tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán, giảm 37,2% so với cùng kỳ năm 2019.  

Tháng 10/2020, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt xấp xỉ 13,1 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở: tổng số thu thuế đạt gần 22,1 nghìn tỷ đồng, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng ước đạt 147,6 nghìn tỷ đồng, bằng 71,0% dự toán, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm 2019, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 250,8 nghìn tỷ đồng, bằng 74,2% dự toán, giảm 14,6%; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 103,2 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tổng chi NSNN tháng 10/2020 đạt 131,3 nghìn tỷ đồng, đáp ứng các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn. Luỹ kế chi NSNN 10 tháng năm 2020 đạt 1.260,2 nghìn tỷ đồng, bằng 72,1% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó nhờ chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành và địa phương, giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt 321,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3% dự toán, tính cả kế hoạch vốn năm 2019 được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2020 và số kế hoạch giao bổ sung trong năm, thì số vốn giải ngân đạt 379,5 nghìn tỷ đồng, bằng 60,37% kế hoạch được giải ngân năm 2020; chi trả nợ lãi đạt 89,1 nghìn tỷ đồng, bằng 75,4% dự toán, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019; chi thường xuyên đạt 841,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 26/10/2020, NSNN đã chi khoảng 17,77 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trong đó chi 5,08 nghìn tỷ đồng để thực hiện các chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; chi 12,68 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho 12,78 triệu đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ngân sách trung ương đã sử dụng khoảng 3,17 nghìn tỷ đồng dự phòng để chi khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và dịch tả lợn Châu Phi; hỗ trợ 500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho 05 tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Bộ Tài chính có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khắc phục hậu quả nhà ở do thiên tai gây ra, dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ các hộ dân khoảng 1.400 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương khó khăn trong điều kiện giảm thu NSNN sâu do tác động của đại dịch Covid-19 và thiên tai, biến đổi khí hậu. Tính đến ngày 26/10/2020, Bộ Tài chính đã phát hành 264,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để chi trả nợ trái phiếu đến hạn và để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội (9.090 tỷ đồng), với kỳ hạn bình quân 13,66 năm, lãi suất bình quân 2,92%/năm (bình quân năm 2019 là 4,51%/năm).

Công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước trong 10 tháng năm 2020 đã thoái vốn được 925,6 tỷ đồng, thu về 1.918,5 tỷ đồng.

Trong 10 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tập trung đẩy mạnh thực hiện việc cơ cấu lại thị trường tài chính. Trong đó, tiếp tục xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Chứng khoán mới ban hành (gồm 4 Nghị định và 11 Thông tư); triển khai Đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo lộ trình và mô hình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các chính sách ưu đãi nhằm đẩy mạnh việc phát triển chương trình hưu trí tự nguyện (Quỹ hưu trí); xây dựng đề án thí điểm mô hình huy động vốn cộng đồng (Crowdfunding); nghiên cứu, xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về trái phiếu doanh nghiệp nhằm đa dạng hóa các sản phẩm trái phiếu; các phương thức giao dịch trái phiếu để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư; khuyến khích các công ty đưa trái phiếu lên niêm yết; xây dựng cổng thông tin trái phiếu doanh nghiệp nhằm hoàn thiện phương án tổ chức thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10/2020, chỉ số VN-Index 925,47 điểm (tăng 20,26 điểm so với ngày 30/9/2020), HNX-Index 135,34 điểm (tăng 2,41 điểm so với ngày 30/9/2020), UPCoM-Index 62,85 (tăng 1,12 điểm so với ngày 30/9/2020).

Theo Bộ Tài chính, trong 10 tháng năm 2020, thị trường bảo hiểm duy trì đà tăng trưởng khá, với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt ước đạt 148.547 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ năm 2019; tổng giá trị tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đạt 537.326 tỷ đồng, tăng 21%; các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế 434.625 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019; chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 38.975 tỷ đồng.

Trong 10 tháng năm 2020, Chính phủ đã ký kết 10 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá khoảng 977 triệu USD. Trong tháng 10 năm 2020 (tính đến 23/10/2020), thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 111,4 triệu USD, trong đó cấp phát khoảng 43,5 triệu USD, cho vay lại khoảng 67,9 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020 (từ 1/1-23/10/2020), rút vốn nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.622 triệu USD (tương đương khoảng 37.640 tỷ đồng, đạt khoảng 35,0% kế hoạch), trong đó cấp phát khoảng 1.002 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 620 triệu USD.

  Trả nợ của Chính phủ trong tháng 10/2020 (tính đến ngày 20/10/2020) khoảng 38.149 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 35.632 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 2.517 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng năm 2020, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 278.888 tỷ đồng (tương đương với 76,1% kế hoạch cả năm), trong đó trả nợ trong nước khoảng 216.587 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 62.301 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp hơn 114.000 tấn, gồm: Hỗ trợ Tết Nguyên đán là 6.460 tấn; Thực hiện xuất cấp hơn 22.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai và giáp hạt đầu năm; Hỗ trợ dự án trồng rừng 10.020 tấn; Hỗ trợ học sinh 70.850 tấn (gồm: học kỳ II năm học 2019-2020 là 33.477 tấn; học kỳ I năm học 2020-2021 là 37.373 tấn, thời gian thực hiện đến ngày 30/11/2020); Xuất viện trợ cho Cuba: 5.000 tấn gạo.

Trong 10 tháng đầu năm 2020, qua hoạt động công tác, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã kiến nghị xử lý tài chính 54.506.802 triệu đồng (trong đó thu hồi nộp NSNN 13.501.933 triệu đồng; xử lý tài chính khác 35.857.086 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 5.147.783 triệu đồng); Số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện thu nộp NSNN 8.717.892 triệu đồng.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục được tăng cường và có những kết quả tích cực. Trong 10 tháng đầu năm 2020, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 11.315 vụ vi phạm pháp luật hải quan; Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.440.913 triệu đồng. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 521.171 triệu đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố 29 vụ; Chuyển cơ quan khác khởi tố 85 vụ.

Tính đến nay, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 974 thủ tục, trong đó thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là 101 thủ tục, mức độ 2 là 287 thủ tục, mức độ 3 là 192 thủ tục và mức độ 4 là 394 thủ tục. Đồng thời, đã tích hợp 294 TTHC đạt 30,65% dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đó đã hoàn thành nhiệm vụ 30% DVCTT được tích hợp lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo đúng quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

PV