100 tỷ đồng mới nghĩ chuyện... bay

Đó là một trong những yêu cầu cơ bản về vốn, kĩ thuật và an toàn hàng không được nêu rõ trong Nghị định số 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung mới được Chính phủ ban hành.

4 hãng hàng không giá rẻ tại Việt Nam đều đã... dừng bay.4 hãng hàng không giá rẻ tại Việt Nam đều đã... dừng bay.

Theo đó, doanh nghiệp khai thác đến 10 tàu bay thì phải đáp ứng số vốn tối thiểu là 300 tỷ đồng đối với hãng hàng không chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa; 700 tỷ đối với hãng hàng không có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế. Nếu khai thác từ 11 đến 30 tàu bay thì số vốn tối thiếu tương ứng là 600 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng. Tương tự, nếu khai thác trên 30 tàu bay, thì số vốn tối thiểu cần đáp ứng là 700 tỷ đồng và 1.300 tỷ đồng…

Ngoài ra, Nghị định cũng chỉ rõ vốn tối thiểu để thành lập hãng không kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại là 100 tỷ đồng. Riêng đối với hãng hàng không có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện bên nước ngoài không chiếm quá 30% vốn điều lệ đối với hàng không; cá nhân Việt Nam hoặc pháp luật Việt Nam không có vốn đầu tư nước ngoài phải giữ phần vốn điều lệ lớn nhất.

Về yêu cầu kỹ thuật, quy định về tuổi của tàu bay đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam cũng là một nội dung đáng chú ý tại Nghị định này. Cụ thể, đối với tàu bay thực hiện vận chuyển hành khách thì tuổi của máy bay không quá 10 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam theo hợp đồng mua, thuê mua; không quá 20 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê. Riêng đối với tàu bày trực thăng là 25 năm tính từ ngày xuất xưởng đến thời điểm kết thúc hợp đồng thuê…

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2013 và thay thế Nghị định số 76/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2007. Trước đó, tại Việt Nam có 6 hãng hàng không đăng ký hoạt động nhưng đã rơi rụng 4 chỉ còn Vietnam Airline và Jesta. Các hãng hàng không tư nhân và giá rẻ đã không trụ được do không đủ năng lực (vốn, nhân lực...) để cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường vốn được coi là khắc nghiệt nhất của ngành giao thông vận tải nội địa.

(NP)