11 tháng năm 2013: Thu ngân sách ước đạt 698.260 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 11/2013 ước đạt 67.500 tỷ đồng, luỹ kế thu 11 tháng của năm 2013 ước đạt 698.260 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán, bằng 88,3% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 11/2013 ước 44.540 tỷ đồng, luỹ kế thu 11 tháng ước 461.610 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán, bằng 87,1% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2012. Ước tính có 30/63 địa phương đảm bảo được tiến độ thu theo dự toán (tối thiểu đạt 92%), trong đó có 15 địa phương đã hoàn thành dự toán được giao.

Bên cạnh đó, thu từ dầu thô thực hiện tháng 11 ước đạt 10.200 tỷ đồng, bao gồm 1.600 tỷ đồng khoản lãi dầu đầu tư trở lại cho ngành Dầu khí đã bố trí dự toán  năm 2013 và 770 tỷ đồng tiền dầu lãi nước chủ nhà năm 2012 phát sinh sau quyết toán. Luỹ kế 11 tháng, thu ngân sách ước 102.580 tỷ đồng, đạt 103,6% dự toán, bằng 89,2% mức đánh giá báo cáo Quốc hội, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2012.

Cũng theo Bộ Tài chính, tổng số thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11 ước 18.460 tỷ đồng; luỹ kế thu 11 tháng ước 199.070 tỷ đồng, đạt 83,8% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2012. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (70.000 tỷ đồng, bằng 98,6% dự toán, tăng 13,8% so với cùng kỳ), thu cân đối NSNN ước 129.070 tỷ đồng, đạt 77,5% dự toán, bằng 91,7% mức đánh giá trình Quốc hội, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Tổng chi NSNN tháng 11 ước 90.500 tỷ đồng; lũy kế chi 11 tháng ước 866.150 tỷ đồng, bằng 88,6% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 11 ước 20.418 tỷ đồng, lũy kế chi 11 tháng đạt 164.918 tỷ đồng, bằng 94,2% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, NSNN đã chuyển cấp đủ 100% dự toán năm đối với các nhiệm vụ chi cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước cho các ngân hàng chính sách và chi cho vay chính sách đối với học sinh, sinh viên; cấp thanh toán trên 95% dự toán đối với các nhiệm vụ chi hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động công ích và chi bổ sung dự trữ quốc gia.

Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) tiến độ thực hiện ước 160.000 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán; không kể số ghi thu - ghi chi đầu tư trở lại cho Tập đoàn Dầu khí từ nguồn lãi dầu, khí trong giai đoạn 2006 - 2011 (9.311 tỷ đồng) thì đạt 88,5% dự toán, cao hơn tỷ lệ thanh toán cùng kỳ năm 2012 (đạt 79,6%). Vốn trái phiếu Chính phủ, giải ngân đến hết tháng 11 ước đạt 51.820 tỷ đồng, bằng 86,4% kế hoạch năm (cùng kỳ năm 2012 đạt 76% kế hoạch). Bên cạnh đó, cơ quan Kho bạc cũng phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tập trung giải ngân vốn cho các dự án quan trọng, cấp bách đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định ứng trước dự toán năm sau (vốn đối ứng các dự án ODA; các dự án đầu tư, nâng cấp Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14;...)...

Nhìn chung, công tác tổ chức điều hành NSNN đã được triển khai tích cực, chủ động; trong điều kiện thu khó khăn, song NSNN luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán và bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh...

Trong tháng 11/2013 đã trích 602,5 tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương (NSTW) và tạm ứng 95 tỷ đồng từ NSTW để hỗ trợ các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ dân sinh, mua giống khôi phục sản xuất, khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu tại các vùng bị thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân... theo các Quyết định số 2017/QĐ-TTg ngày 4/11/2013 và số 2037/QĐ-TTg ngày 5/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã sử dụng xấp xỉ 4.640 tỷ đồng từ dự phòng NSTW (trong đó chi gần 2.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán); xuất cấp gần 60 nghìn tấn gạo dự trữ Quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân các vùng bị thiệt hại do thiên tai, bị thiếu đói, giáp hạt; góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

(Phương An)