11 tháng năm 2018: Thu ngân sách đạt 1.222,7 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo Bộ Tài chính tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 11/2018 ước đạt 93,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng năm 2018 đạt 1.222,7 nghìn tỷ đồng, bằng 92,7% dự toán, bằng 90% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. 
Tổng chi NSNN tháng 11 ước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Quang Minh.Tổng chi NSNN tháng 11 ước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Quang Minh.

Trong đó, thu nội địa: Thực hiện tháng 11 ước đạt 70 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng đạt 975,4 nghìn tỷ đồng, bằng 88,7% dự toán, tăng 15,3% so cùng kỳ năm 2017; không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa còn lại ước đạt 742,9 nghìn tỷ đồng, bằng 85,6% dự toán, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 đạt 83,5% dự toán, tăng 9,6%).

Ước đến hết tháng 11/2018, có 48/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 92%) và hầu hết các địa phương thu đạt cao hơn so cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, kể cả các địa phương trọng điểm thu như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương,... tiến độ thu mới đạt dưới 85% dự toán.

Thu từ dầu thô: Thực hiện tháng 11 ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, bằng 161,4% dự toán, tăng 41,1% so cùng kỳ năm 2017.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện tháng 11 ước đạt 28,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 11 tháng đạt 283,5 nghìn tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2017; sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (98,2 nghìn tỷ đồng), thu cân đối NSNN đạt 185,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,5% dự toán, tăng 7,6% so cùng kỳ năm 2017.

Theo số liệu tổng hợp từ Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 30/11/2018, tổng thu NSNN đạt 1.235.554 tỷ đồng, bằng 93,66% dự toán; trong đó: thu ngân sách trung ương đạt 90,06% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 98,46 % dự toán.

Tổng chi NSNN tháng 11 ước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi NSNN 11 tháng đạt 1.210,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,5% dự toán, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2017, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 239,6 nghìn tỷ đồng, đạt xấp xỉ 60% dự toán, tăng 6,7%; chi trả nợ lãi đạt 98,1 nghìn tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán, tăng 13,4%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết; chi thường xuyên đạt 841,7 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán, tăng 4,3%, theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến ngày 26/11/2018 đã thực hiện phát hành 148,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

PV