11 tháng năm 2019 thu ngân sách ước đạt 1.376,4 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 11/2019 ước đạt 108,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng năm 2019 ước đạt 1.376,4 nghìn tỷ đồng, bằng 97,5% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018.  
Ảnh minh họa – nguồn: internet.Ảnh minh họa – nguồn: internet.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 91 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng năm 2019 ước đạt 1.120,3 nghìn tỷ đồng, bằng 95,5% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ năm 2018. Thu từ dầu thô thực hiện tháng 11/2019 ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán ước đạt 0,9 triệu tấn, giá dầu đạt khoảng 64 USD/thùng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 51,54 nghìn tỷ đồng, bằng 115,6% dự toán. Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 11/2019 ước đạt 13 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 11 tháng ước đạt 200,4 nghìn tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2018, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 316,5 nghìn tỷ đồng, bằng 105,3% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2018; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 116,1 nghìn tỷ đồng, bằng 104,3% dự toán.

Tổng chi NSNN tháng 11/2019 ước đạt 113,4 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 11 tháng đạt gần 1.261,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,3% dự toán, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó chi đầu tư phát triển đạt gần 231,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54% dự toán, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2018; chi trả nợ lãi đạt 96,9 nghìn tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2018; chi thường xuyên đạt 895,67 nghìn tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến hết ngày 25/11/2019, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 789.350 tỷ đồng chi thường xuyên (đạt 76,4% dự toán) và 245.046 tỷ đồng chi đầu tư phát triển (đạt 57,1% kế hoạch vốn). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN đã phát hiện 17.125 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 72,1 tỷ đồng đối với chi thường xuyên và 80,1 tỷ đồng đối với chi đầu tư phát triển.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tổng số đã phát hành đến ngày 26/11/2019 được 189,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân là 13,55 năm, lãi suất bình quân là 4,7%/năm.

Trong 11 tháng năm 2019 đã có 09 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 780 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 670 tỷ đồng.

Tính đến ngày 25/11/2019, chỉ số VN-Index đạt 976,35 điểm, giảm 2,2% so với cuối tháng trước và tăng 9,4% so với cuối năm 2018; chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 103,46 điểm, giảm 1,6% so với cuối tháng trước và giảm 0,7% so với cuối năm 2018.

Thị trường bảo hiểm 11 tháng đầu năm 2019 tiếp tục đà tăng trưởng khá. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 140,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2% so cùng kỳ năm 2018; tổng giá trị tài sản đạt 456,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,4%; đầu tư trở lại nền kinh tế 379,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ năm 2018.

Trong 11 tháng năm 2019 thực hiện ký kết 5 hiệp định vay vốn nước ngoài của Chính phủ (4 hiệp định với ADB, 1 hiệp định với OFID), tổng trị giá khoảng 463 triệu USD. Trong tháng 11 (tính đến 20/11/2019), giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 72 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/11/2019, giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.669 triệu USD, tương đương khoảng 38.641 tỷ đồng (trong đó cấp phát khoảng 1.160 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 509 triệu USD).

Trả nợ nước ngoài Chính phủ trong tháng 11/2019 (tính đến ngày 20/11/2019) khoảng 2.513 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, trả nợ nước ngoài Chính phủ khoảng 47.968 tỷ đồng (trong đó nghĩa vụ trả nợ cấp phát khoảng 28.192 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 19.776 tỷ đồng).

Trong 11 tháng năm 2019, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã giao các Cục DTNN khu vực thực hiện xuất 111,3 nghìn tấn gạo; trong đó, hỗ trợ gạo cho học sinh 71,5 nghìn tấn gạo (gồm: học kỳ II năm học 2018-2019 là 31,7 nghìn tấn gạo; học kỳ I năm học 2019-2020 là 39,8 nghìn tấn gạo), hỗ trợ dự án rừng 16,374 nghìn tấn; xuất viện trợ công tác đối ngoại 5 nghìn tấn,...

Tính đến hết ngày 25/11/2019, Bộ Tài chính đã ban hành 18 Quyết định công bố 110 TTHC (trong đó bãi bỏ 49 TTHC; sửa đổi, bổ sung 23 TTHC và ban hành mới 38 TTHC trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, chứng khoán, công sản, ngân hàng và bảo hiểm). Tính đến ngày 26/11/2019, Bộ phận Một cửa tại cơ quan Bộ Tài chính đã thực hiện tiếp nhận 672 hồ sơ TTHC thuộc 05 lĩnh vực (bảo hiểm, kế toán – kiểm toán, tin học, tài chính ngân hàng và giá). Tính đến ngày 26/11/2019 đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 441 hồ sơ đảm bảo đúng hạn.

Đức Minh