11 tháng năm 2021: Thu ngân sách cán đích

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 11/2021 ước đạt 128,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 11/2021 ước đạt 107,29 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong tháng 11/2021, thực hiện thu vào NSNN khoảng 8,7 nghìn tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất đã hết thời gian được gia hạn theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Thu từ dầu thô thực hiện tháng 11/2021 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 11/2021 ước đạt 17 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu NSNN 11 tháng năm 2021 ước đạt 1.389,2 nghìn tỷ đồng, bằng 103,4% dự toán, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2020 (ngân sách trung ương ước đạt 98,5% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 109,5% dự toán), trong đó thu nội địa ước đạt 1.139,7 nghìn tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2020 (cùng kỳ năm 2020 đạt 96,5% dự toán, giảm 6,8%).

Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự điều hành quyết liệt, linh hoạt và giá dầu thô tăng cao, xuất nhập khẩu tăng mạnh cùng với thu nội địa sớm đạt dự toán giúp thu ngân sách “cán đích” tăng 4% so với cùng kỳ. 

Cơ quan thuế đã tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định các đề nghị gia hạn thuế theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn ước tính đến cuối tháng 11/2021 khoảng 92.825 tỷ đồng (trong đó số thuế được gia hạn đã nộp NSNN là 65.791 tỷ đồng). 

11 tháng năm 2021, thu từ dầu thô ước đạt 38,1 nghìn tỷ đồng, bằng 164,2% dự toán, tăng 20% so cùng kỳ; giá dầu thanh toán bình quân 11 tháng đạt 67,5 USD/thùng, cao hơn 22,5 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng thanh toán ước đạt 8,1 triệu tấn, bằng 100,9% kế hoạch.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 210,6 nghìn tỷ đồng, bằng 118% dự toán, tăng 24,3% so cùng kỳ, trên cơ sở: tổng số thu thuế ước đạt 347,1 nghìn tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán, tăng 20,5 % so cùng kỳ, chủ yếu do kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng tăng mạnh (trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế ước tăng 29,4% so cùng kỳ); hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 136,49 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ đạt 100% dự toán.

Tổng chi NSNN tháng 11/2021 ước đạt 121,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 11 tháng năm 2021 ước đạt 1.268,86 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt gần 294,6 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi ước đạt 90,18 nghìn tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán; chi thường xuyên đạt 874,8 nghìn tỷ đồng, bằng 84,4% dự toán. 

Ước tính đến hết tháng 11/2021, NSNN đã chi 56,27 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch (34,34 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (21,93 nghìn tỷ đồng). Trong đó, trung ương đã chi 25,35 nghìn tỷ đồng, bao gồm: 18,49 nghìn tỷ đồng từ dự phòng ngân sách trung ương (NSTW) năm 2021 để mua vắc-xin và chi cho công tác phòng, chống dịch (bổ sung cho Bộ Y tế 6,9 nghìn tỷ đồng, Bộ Quốc phòng 2,71 nghìn tỷ đồng, Bộ Công an 1,44 nghìn tỷ đồng, Bộ Lao động thương binh và xã hội 0,79 tỷ đồng, hỗ trợ các địa phương 5,57 nghìn tỷ đồng); mua gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 (bổ sung cho Bộ Tài chính 1,7 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ (hỗ trợ cho các địa phương 164 tỷ đồng); 6,337 nghìn tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi NSTW năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế mua vắc-xin; 523 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi NSTW năm 2019 hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Các địa phương đã chi từ NSĐP là 30,92 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xuất Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 là 7.940,1 tỷ đồng để mua vắc-xin. Bên cạnh đó, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đã xuất cấp vật tư, trang thiết bị dự trữ quốc gia cho công tác phòng, chống dịch; xuất cấp 153,4 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ cho nhân dân trong dịp Tết, giáp hạt đầu năm và một số địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển lũy kế 11 tháng năm 2021 mới đạt 63,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 71,22%), trong đó vốn trong nước đạt 69,19%, vốn ngoài nước chỉ đạt 21,51% kế hoạch; có 07 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% kế hoạch, 34 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 55% kế hoạch, trong đó vẫn còn 03 cơ quan chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối NSNN 11 tháng có thặng dư; tuy nhiên, cân đối NSTW bội chi, NSĐP có thặng dư lớn. Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Lũy kế đến ngày 26/11/2021 đã thực hiện phát hành được 288 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,51 năm, lãi suất bình quân 2,28%/năm.

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 11/2021, Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai các giải pháp bình ổn giá cả thị trường phù hợp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội gắn với yêu cầu đặt ra về phòng, chống dịch. 
Trong tháng 11/2021, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh 02 lần; tại kỳ điều hành ngày 11/10/2021 tăng từ 517 đồng đến 979 đồng/lít,kg; tại kỳ điều hành ngày 10/11/2021 giá xăng E5RON92 tăng 559 đồng/lít, RON95 tăng 658 đồng/lít, dầu Madut giảm 389 đồng/kg; tại kỳ điều hành ngày 25/11/2021 giá xăng E5RON92 giảm 752 đồng/lít, RON95 giảm 1094 đồng/lít, dầu Diesel giảm 334 đồng/lít, dầu hoả giảm 440 đồng/lít, dầu Madut giảm 344 đồng/kg. 

Một số mặt hàng gồm điện, nước sạch cho sản xuất, sinh hoạt, viễn thông tiếp tục được triển khai giảm giá, giảm tiền sử dụng theo Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Với các giải pháp đã thực hiện, trong 11 tháng đầu năm, giá cả thị trường cơ bản được giữ ổn định, không có biến động bất thường, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra năm 2021.

Bộ Tài chính cho biết, trong 11 tháng năm 2021, cổ phần hóa 03 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (không thuộc danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Thoái vốn với giá trị 1.209 tỷ đồng, thu về 3.088 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) thoái vốn tại Công ty cổ phần Vĩnh Sơn với giá trị 922,48 tỷ đồng, thu về 922,5 tỷ đồng.

Trong tháng 11 năm 2021, Chính phủ ký kết 02 hiệp định với Cơ quan phát triển Pháp (AFD), trong đó có 1 hiệp định thỏa thuận vay trị giá khoảng 27,6 triệu USD và 1 thỏa thuận viện trợ trị khoảng giá 1,7 triệu USD. Lũy kế 11 tháng, Chính phủ đã ký kết 03 hiệp định vay, tổng trị giá khoảng 375 triệu USD. 

Về rút vốn, trong tháng 11 năm 2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 171,3 triệu USD. Lũy kế 11 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 1.330,4 triệu USD, tương đương khoảng 30.720 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch cả năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó cấp phát khoảng 995 triệu USD (22.965 tỷ đồng, 68% kế hoạch), cho vay lại khoảng 336 triệu USD (7.755 tỷ đồng, 45% kế hoạch).

Về trả nợ của Chính phủ: Trong tháng 11/2021 khoảng 6.969 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 1.719 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 5.250 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ khoảng 309.709 tỷ đồng, đạt 84,6% kế hoạch căn cứ Quyết định 1869/QĐ-TTg, trong đó nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 288.021 tỷ đồng (85,1% kế hoạch); nghĩa vụ trả nợ cho vay lại khoảng 21.689 tỷ đồng (78,8% kế hoạch).

Tính đến ngày 30/11/2021, chỉ số VNIndex đạt 1.478,44 điểm, tăng 2,4% so với cuối tháng trước và tăng 33,9% so với cuối năm 2020. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 7.690 nghìn tỷ đồng, tăng 45,3% so với cuối năm 2020, tương đương 122,2% GDP.

Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ, công ty đại chúng và tổ chức kiểm toán được chấp thuận: Từ đầu năm đến 30/11/2021, đã ban hành 462 quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt 19,15 tỷ đồng.  

Thị trường bảo hiểm duy trì được tốc độ tăng trưởng tích cực trong 11 tháng đầu năm 2021, cụ thể: Tổng doanh thu phí bảo hiểm: ước đạt 191.457 tỷ đồng (tăng 15,91% so với cùng kỳ năm 2020); Tổng tài sản: ước đạt 673.423 tỷ đồng (tăng 19,03% so với cùng kỳ năm 2020); Đầu tư trở lại nền kinh tế: ước đạt 561.489 tỷ đồng (tăng 20,82% so với cùng kỳ năm 2020).

Lũy kế từ đầu năm đến 30/11/2021, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất 248.047,634 tấn gạo. Trong tháng 11/2021, triển khai xuất hỗ trợ 1.328,859 tấn gạo cho các địa phương. Đã triển khai nhập kho các mặt hàng theo các hợp đồng đã ký...

Trong 11 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 57.366 cuộc thanh tra, kiểm tra; Đến ngày 15/11/2021, tiến hành kiểm tra được 755.098 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu, bắt giữ 13.092 vụ; kiến nghị xử lý tài chính 48.053.489 triệu đồng (trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp 10.075.289 triệu đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 35.505.432 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2.472.768 triệu đồng); số tiền đã thu nộp NSNN 8.060.028 triệu đồng.

PV