4 Bộ cùng bàn giải pháp điều hành 6 tháng cuối năm

Chiều ngày 25/6, Tổ công tác liên bộ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ đã họp sơ kết để thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2015.

Toàn cảnh buổi làm việc.Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chủ trì cuộc họp là lãnh đạo 4 Bộ trong tổ công tác gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, phiên họp lần này không có những vấn đề đột xuất như giá dầu giảm mạnh, những biến động về chính sách tiền tệ nhưng có một nội dung quan trọng là năm 2015 là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, và sơ kết đánh giá là vấn đề rất quan trọng.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, đến hết tháng 6/2015, kinh tế nước ta có nhiều chuyển biến tích cực song cũng đón nhận nhiều thách thức. Theo Bộ trưởng Vinh, bối cảnh đó cần thiết phải có sự thảo luận của các đồng chí cán bộ, chuyên viên, chuyên gia và đặc biệt là 4 Bộ trưởng để tham gia với Chính phủ trong phiên họp ngày 29 và 30/6 tới.

Cũng tại phiên họp này, 4 Bộ đã cùng nhau thảo luận, đưa ra những đánh giá về “mặt mạnh, mặt yếu” trong 6 tháng đầu năm, những nguy cơ nền kinh tế phải đối mặt trong 6 tháng cuối năm và những giải pháp để có thể đảm bảo tốc độ tăng trưởng ít nhất 6,2% như Quốc hội đã thông qua.

Kết luận của cuộc họp này sẽ được đưa vào báo cáo chính thức để trình Chính phủ tại phiên họp tháng 6.

(T.H)