4 tháng năm 2021: Tổng thu cân đối NSNN ước đạt 543,4 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 4/2021 ước đạt 115,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng năm 2021 ước đạt 543,4 nghìn tỷ đồng, bằng 40,5% dự toán, tăng 7,3% so cùng kỳ năm 2020 (trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 274 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 269,4 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán).
Ảnh minh họa – nguồn: internet.Ảnh minh họa – nguồn: internet.

Thu nội địa thực hiện tháng 4 ước đạt 95,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 456,3 nghìn tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020; Trong 04 tháng đầu năm, các cơ quan quản lý thu ngân sách đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu NSNN, qua đó phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm. Trong đó, tính đến cuối tháng 04 năm 2021, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 13.333 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 12,8% kế hoạch năm 2021 và bằng 102,1% so với cùng kỳ năm 2020; kiểm tra được 140.610 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 9.768,7 tỷ đồng bằng 52% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.139,8 tỷ đồng, bằng 51,9% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Thu từ dầu thô, thực hiện tháng 4 ước đạt 3,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 12 nghìn tỷ đồng, bằng 51,7% dự toán, nhưng giảm 34,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, thực hiện tháng 4 ước đạt 17,2 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng ước đạt 74,5 nghìn tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2020, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 120 nghìn tỷ đồng, bằng 38,1% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 45,5 nghìn tỷ đồng, bằng 33,3% dự toán.
Cũng theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối NSNN tháng 4/2021 ước đạt 124,5 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 4 tháng đạt 463,7 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 86 nghìn tỷ đồng, bằng 18% dự toán Quốc hội giao, bằng 18,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi đạt 38,8 nghìn tỷ đồng, bằng 35,3% dự toán; chi thường xuyên đạt 338,1 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách 4 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo các nhiệm vụ chi an sinh xã hội. Cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng (kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,...), đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Ngân sách trung ương đã trích dự phòng gần 3 nghìn tỷ đồng, trong đó bổ sung 1.740 tỷ đồng kinh phí cho Bộ Y tế để sử dụng mua vắc xin là 1.237 tỷ đồng; mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 503 tỷ đồng; hỗ trợ 314 tỷ đồng cho các địa phương kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

Trong 4 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 58,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,54 năm, lãi suất bình quân 2,24%/năm.

Bên cạnh đó, đã thực hiện thoái vốn nhà nước tại 12 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 286,6 tỷ đồng, thu về cho NSNN 2.165,4 tỷ đồng, trong đó: thoái vốn tại 03 doanh nghiệp thuộc Quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng; thoái vốn tại 09 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, VNPT, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 4, chỉ số VNIndex đạt 1239,39 điểm, tăng 4,0% so với cuối tháng trước và tăng 12,28% so với cuối năm 2020.  Mức vốn hóa thị trường đạt 6.031,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,9% so với cuối năm 2020, tương đương 95,8% GDP.  

Tính đến hết tháng 4/2021, thị trường bảo hiểm hiện có 72 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 20 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Tổng tài sản ước đạt 608.324 tỷ đồng (tăng 22,72% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 101.471 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 506.853 tỷ đồng.  

Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 501.292 tỷ đồng (tăng 22,06% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.485 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 448.807 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 61.208 tỷ đồng (tăng 19,12% so với cùng kỳ năm 2020). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.241 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 41.967 tỷ đồng.

Trong tháng 4/2021 công tác hội nhập và hợp tác tài chính của Bộ Tài chính thực hiện một số nội dung chính sau: Trình Chính phủ hồ sơ Nghị định ban hành biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện FTA giữa VN và Liên hiệp Anh-Bắc Ai-len giai đoạn 2021-2022; Triển khai thủ tục trong nước chuẩn bị ký kết và phê duyệt Nghị định thư vòng 9 về Tự do hoá dịch vụ tài chính trong ASEAN; MOU Bộ Tài chính Việt Nam với Hoa Kỳ... 
Trong tháng 4/2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ 25,4 triệu USD. Lũy kế đến 30/4/2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 557 triệu USD (tương đương khoảng 12.851 tỷ đồng), trong đó cấp phát khoảng 379 triệu USD, cho vay lại khoảng 178 triệu USD.

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 4/2021 khoảng 17.235 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 12.535 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 4.700 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 117.835 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 97.904 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 19.931 tỷ đồng.

Trong 4 tháng đầu năm, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện xuất cấp 51.188 tấn gạo, giá trị khoảng 585 tỷ đồng; trong đó: Hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu là 9.083 tấn gạo; Hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2021 là 3.334 tấn gạo; Thực hiện dự án trồng rừng 1.514 tấn; Hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021 là 37.257 tấn gạo.

Trong 4 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 11.775 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 126.929 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 1.770 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 14.718,157 tỷ đồng (trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp NSNN là 2.664.505 triệu đồng; kiến nghị khác 11.499,188 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 554,464 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp NSNN 1.147,810 tỷ đồng.

Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 trong 4 tháng đầu năm 2021, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 125. Đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Tài chính và thẩm định Chỉ số cải cách tài chính công năm 2020 của các Bộ, ngành, địa phương

Tính đến ngày 6/5/2021, tổng số thủ tục hành chính của Bộ Tài chính là 895, trong đó đã cung cấp 94 dịch vụ công trực tuyến mức 1; 283 dịch vụ công trực tuyến mức 2; 80 dịch vụ công trực tuyến mức 3; 438 mức 4. Đến nay, đã kết nối, tích hợp 285/518 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 55,02%. 

Tiếp tục vận hành Bộ phận Một cửa ổn định, hiệu quả. Trong 4 tháng đầu năm 2021, đã tiếp nhận 377 hồ sơ đã trả 250 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 127 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Quang Minh