5 năm tới sẽ có 450.000 DNNVV thành lập mới

Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, giai đoạn 2016-2020 sẽ có khoảng 450.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thành lập mới, đưa tổng số DNNVV hoạt động vào cuối năm 2020 lên tới 750.000 DN.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tỷ trọng đầu tư của DNNVV trong khối DN là 50%; tỷ lệ lao động làm việc trong DNNVV trong khối DN là 50%; DN đóng góp 40% vào GDP, trong đó chủ yếu của DNNVV. Tỷ lệ đóng góp của DNNVV trong ngân sách Nhà nước là 35%.

Để đạt mục tiêu trên, Cục Phát triển doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung vào một loạt các nhóm giải pháp, bao gồm: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ tiếp cận tài chính, tín dụng; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ nâng cao năng lực; kết nối kinh doanh, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị; hỗ trợ mở rộng thị trường, tham gia mua sắm công, tiếp cận đất... Trong đó, điển hình là xây dựng Luật Hỗ trợ DNNVV. Luật dự kiến sẽ trình Quốc hội vào tháng 7/2016.

(T.L)