5 tháng năm 2021: Thu ngân sách ước đạt 667,9 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 5/2021 ước đạt 98,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu NSNN 5 tháng năm 2021 ước đạt 667,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, tăng 15,2% so cùng kỳ năm 2020 (thu ngân sách trung ương ước đạt 347 nghìn tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt 320,9 nghìn tỷ đồng, bằng 53,1% dự toán).
Ảnh minh họa – nguồn: internet.Ảnh minh họa – nguồn: internet.

Trong đó, tháng 5/2021 thu nội địa ước đạt 75,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng năm 2021 ước đạt 552,9 nghìn tỷ đồng, bằng 48,8% dự toán, tăng 14,2% so cùng kỳ năm 2020.
Quán triệt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, với nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2021, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác quản lý thu NSNN, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, ứng phó với đại dịch Covid-19.

Cũng trong tháng 5/2021, thu từ dầu thô ước đạt 3,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng 2021 ước đạt 15,96 nghìn tỷ đồng, bằng 68,8% dự toán, nhưng giảm 18,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu: Thực hiện tháng 5/2021 ước đạt 19,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 5 tháng năm 2021 ước đạt 98,5 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2020, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 156,9 nghìn tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 58,4 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán.

Tổng chi cân đối NSNN tháng 5/2021 ước đạt 125,8 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 5 tháng năm 2021 đạt 581,6 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán (cùng kỳ năm 2020 là 34,6%), trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 102 nghìn tỷ đồng, bằng 21,4% dự toán Quốc hội quyết định (cùng kỳ năm 2020 là 26%); chi trả nợ lãi đạt 47,8 nghìn tỷ đồng, bằng 43,4% dự toán; chi thường xuyên đạt 430,8 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán (cùng kỳ năm 2020 là 40,6%).

Các nhiệm vụ chi ngân sách 5 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trung ương đã chi từ dự toán chi dự phòng ngân sách trung ương 2.057 tỷ đồng cho phòng chống dịch Covid-19 để thực hiện 02 nhiệm vụ: Bổ sung 1.740 tỷ đồng cho Bộ Y tế kinh phí mua vắc xin (1.237 tỷ đồng) và mua sắm các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (503 tỷ đồng); hỗ trợ 317 tỷ đồng cho các địa phương kinh phí phòng chống dịch Covid-19.

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025”. Đối với công tác thoái vốn, theo các báo cáo nhận được, lũy kế 05 tháng đầu năm 2021, tổng số vốn thoái là 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng; trong đó thoái vốn nhà nước của 03 đơn vị thuộc quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng; thoái vốn của tập đoàn, Tổng công ty tại 09 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, NXB Giáo dục Việt Nam, VNPT, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng.

Trong 05 tháng đầu năm 2021, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ là 228 tỷ đồng. Số dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ Quỹ nộp vào NSNN năm 2021 là 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Tính đến hết tháng 5/2021, chỉ số VNIndex đạt 1.328,05 điểm, tăng 7,2% so với cuối tháng trước và tăng 20,3% so với cuối năm 2020. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 6.440 nghìn tỷ đồng, tăng 21,7% so với cuối năm 2020, tương đương 102,3% GDP.  

Tính đến hết tháng 05/2021, thị trường bảo hiểm hiện có 73 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 21 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Tổng tài sản ước đạt 628.388 tỷ đồng (tăng 23,18% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 103.603 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 524.785 tỷ đồng.  

Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 512.864 tỷ đồng (tăng 26,73% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 53.243 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 459.621 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 77.208 tỷ đồng (tăng 17,64% so với cùng kỳ năm 2020). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.890 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 53.318 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Chính phủ đã ký kết 01 Hiệp định với Ngân hàng Thế giới trị giá 84,4 triệu USD (ký ngày 16/3/2021). Trong tháng 5/2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ 25,4 triệu USD. Lũy kế đến ngày 30/5/2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 604 triệu USD (tương đương khoảng 13.943 tỷ đồng), trong đó cấp phát khoảng 406 triệu USD, cho vay lại khoảng 198 triệu USD.

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 5/2021 khoảng 30.516 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 26.967 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 3.549 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 161.686 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 137.475 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 24.211 tỷ đồng.

Trong 05 tháng năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện xuất cấp 53.489 tấn gạo, giá trị khoảng 610 tỷ đồng; trong đó: Hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu là 9.083 tấn gạo; Hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2021 là 5.524 tấn gạo; Thực hiện dự án trồng rừng 1.514 tấn; Hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2020-2021 là 37.368 tấn gạo.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 18.947 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 188.117 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 4.011 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 18.018,726 tỷ đồng (trong đó: Kiến nghị thu hồi nộp NSNN là 3.640,723 tỷ đồng; kiến nghị khác 13.551,403 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 826,6 tỷ đồng); số tiền đã thu nộp NSNN 1.416,933 tỷ đồng.

Trong 05 tháng đầu năm 2021, cơ quan thuế đã chủ trì, thực hiện 18.311 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó thực hiện kiểm tra 187.439 hồ sơ khai thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 11.709,06 tỷ đồng, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 2.699,81 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 402,68 tỷ đồng; giảm lỗ là 8.606,57 tỷ đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 1.132,77 tỷ đồng.

Trong 05 tháng đầu năm 2021, cơ quan hải quan đã chủ trì thực hiện 52 cuộc thanh tra, kiểm tra, truy thu và xử phạt, số tiền hơn 66,902 tỷ đồng; trong đó: số thuế truy thu hơn 50,6 tỷ đồng, xử phạt VPHC hơn 16,842 tỷ đồng. Tổng số tiền đã thu nộp NSNN là 59,585 tỷ đồng.
Ngày 26/5/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 53/NQ-CP và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 779/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã khẩn trương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BTC ngày 27/5/2021 thành lập bộ máy quản lý Quỹ; Công bố số tài khoản của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng BIDV và ban hành Thông tư số 41/2021/TT-BTC ngày 02/6/2021 hướng dẫn về Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia. Kế hoạch CCHC năm 2021 trong 05 tháng năm 2021, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 136 nhiệm vụ. 

Tính đến ngày 31/5/2021, tổng số TTHC của Bộ Tài chính là 895, trong đó đã cung cấp 94 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 1; 283 DVCTT mức 2; 80 DVCTT mức 3; 438 mức 4. Đến nay, đã kết nối, tích hợp 285/518 DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 55,02%. 

Tính đến ngày 28/5/2021, Bộ phận Một cửa đã tiếp nhận 475 hồ sơ, đã trả 350 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 125 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Phương An