6 tháng năm 2012: Thu ngân sách đạt 346.125 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho hay, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) cả năm 2012 là 740.500 tỷ đồng, lũy kế thu 6 tháng đạt 346.125 tỷ đồng, đạt 46,7% dự toán, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, thu nội địa ước đạt 220.945 tỷ đồng, bằng 44,7% dự toán, tăng 0,8% so với cùng kỳ 2011, thu từ dầu thô ước đạt 58.930 tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ 2011.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 93.200 tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2011; sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 29.800 tỷ đồng, thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 63.400 tỷ đồng, bằng 41,2% dự toán.

Như vậy, ngoài số thu dầu thô đạt khá do tăng giá; so với cùng kỳ một số năm gần đây, tiến độ thực hiện dự toán thu 6 tháng đầu năm đạt thấp. Bên cạnh yếu tố giảm thu do thực hiện chính sách hỗ trợ về thuế theo các Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6/4/2011 và số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ, số thu 6 tháng đầu năm đạt thấp còn do: Tăng trưởng kinh tế thấp; hoạt động của một bộ phận doanh nghiệp  khó khăn do lượng tiêu thụ giảm, tồn kho lớn; nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc tạm dừng hoạt động, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, làm giảm nguồn thu NSNN... Trong khi đó, những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ mới được triển khai, cần phải có thời gian để phát huy hiệu quả.

Một số mặt hàng có đóng góp số thu lớn cho ngân sách như: ô tô, xe máy, hàng điện tử... sức tiêu thụ rất chậm do sức mua giảm. Bên cạnh đó, thị trường nhà đất trầm lắng kéo dài, việc triển khai đấu giá đất tại nhiều địa phương bị ảnh hưởng, thu ngân sách từ đấu giá tiền sử dụng đất đạt thấp so với dự toán và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2011.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ yếu (có kim ngạch lớn, thuế suất cao) giảm mạnh, làm giảm thu NSNN. Bên cạnh đó, những tháng đầu năm giá xăng dầu thị trường thế giới tăng mạnh, để bình ổn giá bán thị trường trong nước, từ cuối tháng 2/2012 đã phải thực hiện điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng dầu làm giảm thu NSNN (đến đầu tháng 5/2012, giá xăng dầu trên thị trường thế giới đã giảm xuống; thực hiện nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu; giá bán xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm, kết hợp với khôi phục một phần thuế suất thuế nhập khẩu.

Bên cạnh đó, lũy kế chi 6 tháng đầu năm ước đạt 413.895 tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt 81.347 tỷ đồng, bằng 45,2% dự toán, tăng 0,8% so với cùng kỳ; Chi trả nợ và viện trợ ước đạt 50.715 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2011, đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ nợ đến hạn của NSNN, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô...

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, công tác tổ chức điều hành NSNN đã được triển khai tích cực, chủ động; trong điều kiện thu khó khăn, song NSNN luôn đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhu cầu chi theo dự toán; đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ chi về đảm bảo quốc phòng, an ninh và chi các sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, đảm bảo xã hội; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...; thực hiện tăng lương tối thiểu chung (từ 830.000 đồng/tháng lên 1.050.000 đồng/tháng) và tăng phụ cấp công vụ (từ 10% lên 25% mức lương hiện hưởng) từ 1/5/2012 cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ...

(Khánh Trung)