6 tháng năm 2013: Các KCN, KKT thu hút thêm 7,9 tỷ USD vốn đăng ký

Báo cáo từ Thường trực Ban chỉ  đạo về phát triển Khu kinh tế (KKT), Khu công nghiệp (KCN), trong 6 tháng đầu năm, các KCN, KKT đã thu hút thêm 7,9 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm hơn 80% tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm của cả nước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Lũy kế đến hết tháng 6/2013, các KCN đã thu hút được 4.665 dự án FDI với tổng vốn 70 tỷ USD, các KKT ven biển thu hút 40 tỷ USD, KKT cửa khẩu được 700 triệu USD vốn FDI.

Các KCN, KKT đã thu hút hơn 14.992 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, nâng tổng vốn đầu tư lũy kế đến nay đạt hơn 900.000 tỷ đồng với trên 6.000 dự án.

6 tháng qua, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh tại các KCN, KKT  đều tăng khá so với cùng kỳ năm 2012. Tổng doanh thu đạt gần 38 tỷ USD, tăng 16%, kim ngạch xuất khẩu các DN đạt 23 tỷ USD, xuất siêu 2,55 tỷ USD, đóng góp 45% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Đóng góp NSNN gần 30.000 tỷ đồng, tăng 26%. Tổng số lao động lũy kế đến tháng 6/2013 là hơn 2,1 triệu lao động.

Hiện nay cả nước có 289 KCN với tổng diện tích đất tự nhiên trên 81.000 ha, 15 KKT ven biển với tổng diện tích 698.000 ha, 28 KKT cửa khẩu được thành lập tại 21/25 tỉnh biên giới đất liền.

(Nhã Tường)