6 tháng: Tổng thu NSNN ước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy đến hết tháng 6/2017, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2016.
Toàn cảnh Hội nghị diễn ra sáng 5/7.Toàn cảnh Hội nghị diễn ra sáng 5/7.

Đây là thông tin được Bộ Tài chính công bố tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tài chính diễn ra sáng nay (5/7), nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2017. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm 2017 được triển khai trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) tiếp tục có chuyển biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; thị trường tài chính, chứng khoán khởi sắc; thu hút và giải ngân vốn FDI khả quan... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 5,73%, thấp hơn so với mục tiêu đặt ra (6,7%).

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và của toàn ngành Tài chính, nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả tích cực, có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra.

Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2017, quản lý chặt chẽ các khoản thu, khai thác nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế; đẩy mạnh chống thất thu NSNN và chống buôn lậu, gian lận thương mại; quyết liệt xử lý nợ thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế. Bên cạnh đó, Bộ đã tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về tài chính, thuế, phí phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập quốc tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp.

Đến hết tháng 6/2017, tổng thu NSNN ước đạt 563,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,5% dự toán, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu nội địa đạt 45,6% dự toán, tăng 12,4%; thu từ dầu thô đạt 60,1% dự toán, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2016; thu cân đối từ XNK đạt 49,2% dự toán, tăng 22,2% so cùng kỳ năm 2016, chủ yếu nhờ hoạt động XNK 6 tháng đầu năm tiếp tục đà tăng trưởng.

Trong tổng thu NSNN nêu trên, thu NSTW ước đạt 41,5% dự toán; thu NSĐP 54% dự toán; trong đó, có 45 địa phương thu đạt từ 48% dự toán trở lên; 54 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016; vẫn còn 18 địa phương thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán và 9 địa phương thu đạt thấp so cùng kỳ.

Tổng chi NSNN ước đạt 582,96 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2016. Chi NSNN được tổ chức điều hành chặt chẽ, đúng chính sách, chế độ, trong phạm vi dự toán được giao và phù hợp với tiến độ thực hiện.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi NSNN; qua đó, phát hiện, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các sai phạm, góp phần nâng cao kỷ luật tài chính và hiệu quả sử dụng NSNN. Trong 6 tháng đầu năm, đã sử dụng khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng nguồn dự phòng NSTW, chủ yếu để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ, hạn hán và xâm nhập mặn, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai. 

Cũng theo báo cáo, cân đối NSTW và ngân sách các cấp địa phương 6 tháng đầu năm được đảm bảo, trong đó bội chi NSTW bằng khoảng 43,5% dự toán.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2017, Bộ Tài chính cho biết sẽ tập trung hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Bộ Tài chính sẽ tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2017; quản lý, điều hành chi NSNN chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia, nợ của chính quyền địa phương.

Một số nhiệm vụ tài chính - NSNN khác cũng sẽ được Bộ Tài chính tăng cường thực hiện, bao gồm: Tăng cường và đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra thị trường; đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công; siết chặt kỷ luật tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động hợp tác, hội nhập tài chính quốc tế; chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2018, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2018-2020 sát thực tiễn, khả thi.

(NQ)