7 tháng năm 2013: Chi ngân sách ước đạt 527.860 tỷ đồng

Trong tháng 7/2013, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 78.950 tỷ đồng đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo dự toán được giao và tiến độ thực hiện. Tính chung 7 tháng năm 2013,  chi NSNN ước đạt  527.860 tỷ đồng, bằng 54% dự toán, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 92.155 tỷ đồng, bằng 52,7% dự toán, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó, NSNN đã thực hiện cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước cho Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 62,4% dự toán; chi cho vay chính sách đối với học sinh sinh viên đạt 58,4% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 54,5% dự toán...

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) (cả vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ) đạt khá so với cùng kỳ năm 2012, trong đó vốn NSNN giải ngân đến các chủ đầu tư ước đạt 52,5% dự toán (cùng kỳ năm 2012 đạt 47,7%); vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ ước đạt khoảng 54,5% kế hoạch (cùng kỳ năm 2012 đạt khoảng 43,9% kế hoạch).

Triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2013, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 nhằm chủ động trong điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN những tháng cuối năm 2013 (tổng số tiết kiệm khoảng 3.080 tỷ đồng, gồm: các Bộ, cơ quan Trung ương khoảng 770 tỷ đồng; các địa phương khoảng 2.310 tỷ đồng).

Tính đến hết tháng 7/2013, đã tổ chức huy động được 127,33 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 65,3% nhiệm vụ huy động vốn trong nước để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2013.

(KT)