7 tháng năm 2021: Chi ngân sách ước đạt 810,6 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 7/2021 ước đạt 126,7 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 7 tháng năm 2021 đạt 912,1 nghìn tỷ đồng, bằng 67,9% dự toán, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020 (ngân sách trung ương ước đạt 64,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 72,2% dự toán).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 7 ước đạt 101,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 7 tháng đạt 744 nghìn tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán, tăng 12,9% so cùng kỳ năm 2020; Thu từ dầu thô thực hiện tháng 7 ước đạt 3,1 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 7 tháng đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9% dự toán, nhưng giảm 5% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện thu tháng 7 ước đạt 22,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 7 tháng đạt 145,4 nghìn tỷ đồng, bằng 81,5% dự toán, tăng 37,5% so cùng kỳ năm 2020, trên cơ sở: tổng số thu thuế ước đạt 229,4 nghìn tỷ đồng, bằng 72,8% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 84 nghìn tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán.

Ngoài ra, tổng chi cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 111,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 7 tháng ước đạt 810,6 nghìn tỷ đồng, bằng 48% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 169,3 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt 65,2 nghìn tỷ đồng, bằng 59,2% dự toán; chi thường xuyên đạt 572,2 nghìn tỷ đồng, bằng 55,2% dự toán.

Bộ Tài chính cho biết, các nhiệm vụ chi ngân sách 7 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trung ương đã chi 4,2 nghìn tỷ đồng từ dự phòng năm 2021 để bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế mua vắc-xin, các vật tư, hóa chất, sinh phẩm và trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (1.799 tỷ đồng); kinh phí phòng chống dịch cho Bộ công an (389 tỷ đồng); Bộ Quốc phòng (1.553 tỷ đồng) và hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 cho các địa phương (471 tỷ đồng); Các địa phương đã chi gần 2,4 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch.

Tổng thể cân đối của NSNN trong 7 tháng đầu năm có thặng dư; Lũy kế đến ngày 26/7/2021 đã phát hành 163 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ với kỳ hạn bình quân 12,34 năm, lãi suất bình quân 2,26%/năm.

Ngày 31/7/2021, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 8532/BTC-CST gửi xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) về hồ sơ dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp về thu ngân sách nhẵm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19. Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị: hỗ trợ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; giảm thuế GTGT đối với một số lĩnh vực, dịch vụ; miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020, không xử lý đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp. Tổng số tiền miễn giảm theo các phương án nêu trên khoảng 20 nghìn tỷ đồng. Theo đánh giá ban đầu dự thảo Nghị quyết này được thông qua sẽ có tác động lớn đến việc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh đối với khu vực doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động của một số nhóm lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống, chiếu phim, thể thao và giải trí,... tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1376/QĐ-TTg ngày 01/8/2021 bổ sung dự toán chi NSNN năm 2021của Bộ Y tế số tiền 5.100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng NSTW năm 2021 để mua vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất thuốc phục vụ phòng, chống Covid-19.

Trong tháng 7, Bộ Tài chính đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình giá xăng dầu thế giới để phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương ban hành 02 công văn điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014. Đồng thời, có văn bản gửi Bộ Công Thương về chi phí về thuế nhập khẩu bình quân gia quyền trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu quý III/2021.

Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc kê khai giá đối với giá than, khí hoá lỏng, đường, phân bón, dịch vụ cảng biển, thép, xi măng, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc vắc xin dùng cho gia súc gia cầm....

Ngày 29/7/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2021/TT-BTC  thay thế Thông tư số 134/2016/TT-BTC ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam.

Trong 7 tháng năm 2021, Bộ Tài chính nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa 03 doanh nghiệp với tổng giá trị doanh nghiệp là 252 tỷ đồng, trong đó phần vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty là 151 tỷ đồng.

Số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ là 323 tỷ đồng. Số dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ Quỹ nộp vào NSNN năm 2021 là 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Bộ Tài chính đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội Tờ trình số 24/TTr-CP ngày 16/7/2021 về tình hình thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2016-2020 và định hướng kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Kể từ đầu năm 2021 đến nay, Chính phủ ký kết được 2 hiệp định, tổng trị giá khoảng 98,6 triệu USD. Về rút vốn, trong tháng 7 năm 2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 43,3 triệu USD. Lũy kế 7 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 792 triệu USD, tương đương khoảng 18.272 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 518 triệu USD, cho vay lại khoảng 274 triệu USD.

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 7/2021 khoảng 23.905 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 19.843 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 4.062 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 233.674 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 198.901 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 34.773 tỷ đồng.

Ngày 5/7/2021, hệ thống giao dịch chứng khoán mới tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào vận hành, hiện tượng nghẽn lệnh giao dịch cơ bản đã được khắc phục, qua đó góp phần ổn định tâm lý thị trường, nâng cao uy tín và thể hiện được sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính.

Tính đến hết tháng 7, chỉ số VNIndex đạt 1.310,05 điểm, giảm 7% so với cuối tháng trước và tăng 17,8% so với cuối năm 2020. Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 6.470 nghìn tỷ đồng, tăng 22,2% so với cuối năm 2020, tương đương 102,8% GDP.  

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh phức tạp, qua sàng lọc Covid-19 đối với nhân viên “3 tại chỗ” của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một số ca dương tính. Nhằm đảm bảo an toàn và hoạt động liên tục của thị trường chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Hose đảm bảo mọi hoạt động giao dịch được duy trì bình thường theo các kịch bản phòng chống dịch.

Tính đến hết tháng 07/2021, một số chỉ tiêu báo cáo về thị trường bảo hiểm của Việt Nam như sau: Tổng tài sản ước đạt 630.359 tỷ đồng (tăng 20,84% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 102.222 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 528.137 tỷ đồng. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 116.196 tỷ đồng (tăng 18,26% so với cùng kỳ năm 2020). Đầu tư trở lại nền kinh tế: ước đạt 517.145 tỷ đồng (tăng 23,39% so với cùng kỳ năm 2020). Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 29.662 tỷ đồng (tăng 12,71% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 11.455 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 18.207 tỷ đồng.

Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của doanh nghiệp và người dân.

Về xây dựng Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, Bộ Tài chính đã xây dựng hồ sơ dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, hoàn thiện dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và trình Chính phủ trong tháng 7/2021.

Đến hết tháng 7/2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện xuất cấp 55.834 tấn gạo; trị giá khoảng 641 tỷ đồng. Tính tới thời điểm này, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoàn thành 100% kế hoạch nhập mua 190.000 tấn gạo của năm 2021 và 47.438 tấn/80.000 tấn thóc (đạt 59% kế hoạch ).

Trong 7 tháng năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 37.601 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 358.640 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 7.378 vụ; kiến nghị xử lý tài chính 33.595.942 triệu đồng; số tiền đã thu nộp NSNN 4.194.131 triệu đồng.

Trong lĩnh vực thuế, cơ quan thuế đã chủ trì, thực hiện 36.161 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành . Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 25.972.311 triệu đồng. Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã nộp NSNN 3.261.248 triệu đồng.

Trong lĩnh vực hải quan, thanh tra chuyên ngành hệ thống Hải quan đã thực hiện 42 cuộc. Tổng số tiền kiến nghị truy thu 49.141 triệu đồng; số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp 17.652 triệu đồng. Số tiền các đơn vị được thanh tra đã nộp NSNN 117.691 triệu đồng.

Quang Minh