75% cổ đông PVFC thông qua việc hợp nhất với ngân hàng Western Bank

Sáng ngày 18/5, Đại hội cổ đông Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) đã diễn ra tại trụ sở công ty. Đáng chú ý nhất trong ĐHCĐ kỳ này là biên bản và hợp đồng hợp nhất giữa PVFC và ngân hàng Western Bank đã được PVFC thông qua với trên 75% ý kiến đồng ý.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Ngay khi quá trình hợp nhất được hoàn thành, tỷ lệ vốn góp của PVN chỉ còn 52%, gia tăng tính hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, tạo điều kiện cho việc thoái bớt vốn của PVN.

Trước đó, PVFC cũng đã công bố bản đề án hợp nhất PVFC và WesternBank (WTB). Theo bản đề án, Ngân hàng hợp nhất sẽ có được khá nhiều lợi thế do tận dụng được điểm mạnh của PVFC và WTB và cơ bản giải quyết được các điểm yếu trước hợp nhất. Cụ thể, việc hợp nhất PVFC và WTB tạo ra một Ngân hàng thương mại vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, quy mô tài sản 100.000 tỷ đồng. Ngân hàng hợp nhất có cơ hội thực hiện đầy đủ các giao dịch huy động vốn, dịch vụ thanh toán, phát triển mảng dich vụ ngân hàng bán lẻ... là những hoạt động mà PVFC hiện nay bị hạn chế. Đặc biệt, việc hợp nhất sẽ giúp PVFC thực hiện được các dự án đầu tư khai thác năng lượng hóa thạch và năng lượng tái tạo mà trước đây không thực hiện được do cơ chế hoạt động của công ty tài chính.

Bên cạnh đó, việc trở thành ngân hàng thương mại cũng giúp PVFC được huy động vốn từ nền kinh tế để sử dụng cho các dự án đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh của mình. Về phía WTB, ngân hàng cũng có thể tiếp cận các khách hàng lớn, dự án trọng điểm... mà trước đó không có khả năng thực hiện.

Đồng thời, đại hội thông qua điều lệ mới của ngân hàng hợp nhất và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý, quyết định ngân sách, lựa chọn tên ngân hàng hợp nhất và tuyển dụng các cơ quan tư vấn các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp nhất giữa 2 ngân hàng.

Đáng chú ý, cũng do phải khẩn trương tiến hành các thủ tục hợp nhất với WTB nên HĐQT đã phải xin kéo dài thời gian thực hiện nhiệm kỳ và sẽ thực hiện cơ cấu, bầu, bổ nhiệm thành viên HĐQT, ban kiểm soát và HĐQT theo đúng luật định tại ĐHCĐ ngân hàng Hợp nhất.

Năm 2012, lợi nhuận sau trích lập dự phòng của PVFC đạt hơn 53 tỷ đồng. Còn kết quả kiểm toán công ty mẹ năm 2012 cho thấy, lợi nhuận sau thuế năm 2012 của PVFC đạt 53,66 tỷ đồng và phần lợi nhuận trên BCTC hợp nhất đạt gần 45,5 tỷ đồng. Hầu hết phần lợi nhuận này được dùng để trích lập các quỹ. Năm 2013, mục tiêu doanh thu của PVFC là 5.507 tỷ đồng, chỉ bằng 73% so với thực hiện 2012.

Trong năm 2013, Ban kiểm soát đề xuất một số ý kiến để hoàn thành kế hoạch năm 2013 như xem xét việc phân loại lại các khoản mục tài sản như ủy thác đầu tư, đặt cọc thu gom trái phiếu, ủy thác vốn, cho vay các tổ chức tín dụng…Đặc biệt là xem xét tái cấu trúc lại các đơn vị thành viên là công ty con, công ty liên kết hoạt động thua lỗ nhiều năm như Công ty Mỹ Khê, Công ty VNAssets…

PVFC cũng thông qua việc tiếp nhận 2 công ty con là Công ty chứng khoán dầu khí (PSI) và Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư tài chính dầu khí (PVFC Capital).

(T.Hương)