8 tháng năm 2021: Thu ngân sách ước đạt 1.004,2 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 8/2021 ước đạt 78,6 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu NSNN 8 tháng năm 2021 ước đạt 1.004,2 nghìn tỷ đồng, bằng 74,8% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020 (ngân sách trung ương ước đạt 71,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 78,9% dự toán).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 63,2 nghìn tỷ đồng, giảm 14,2 nghìn tỷ đồng so với tháng 7/2021 (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp nộp theo quý). Lũy kế thu 8 tháng năm 2021 đạt 820,4 nghìn tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán, tăng 12% so cùng kỳ năm 2020.

Theo Bộ Tài chính, do ảnh hưởng của đợt dịch tái bùng phát từ tháng 4/2021, diễn biến thu nội địa giảm dần qua các tháng như sau: tháng 4/2021 thu được 115,6 nghìn tỷ đồng; tháng 5/2021 thu được 85 nghìn tỷ đồng; tháng 6/2021 thu được 80,5 nghìn tỷ đồng; tháng 7/2021 thu được 114,4 nghìn tỷ đồng, nếu không kể 37 nghìn tỷ đồng tăng thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp kê khai và nộp theo quý, thì chỉ thu được 77,4 nghìn tỷ đồng; tháng 8/2021 thu được 63,2 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, thu từ dầu thô ước đạt 3,3 nghìn tỷ đồng giảm 224 tỷ đồng so tháng 7/2021. Lũy kế thu 8 tháng năm 2021 đạt 25,7 nghìn tỷ đồng, bằng 111% dự toán, tăng 0,9% so cùng kỳ.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 24 nghìn tỷ đồng, giảm 11 nghìn tỷ đồng so tháng 7/2021, giảm 9 nghìn tỷ đồng so bình quân 7 tháng năm 2021. Lũy kế thu 8 tháng năm 2021 đạt 157,5 nghìn tỷ đồng, bằng 88,2% dự toán, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Quán triệt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, với nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2021, Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan thuế, hải quan tăng cường công tác quản lý thu NSNN, chống thất thu, gian lận thương mại, trốn thuế; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các giải pháp chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, ứng phó với đại dịch Covid-19.

Bộ Tài chính cho biết, tổng chi NSNN tháng 8/2021 ước đạt 115,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế chi 8 tháng năm 2021 ước đạt 918,1 nghìn tỷ đồng, bằng 54,4% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 187,3 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi đạt xấp xỉ 72 nghìn tỷ đồng, bằng 65,4% dự toán; chi thường xuyên đạt 652,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 8 tháng năm 2021 được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến hết tháng 8/2021, NSNN đã chi 18,8 nghìn tỷ đồng cho phòng chống dịch (17,2 nghìn tỷ đồng) và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (1,6 nghìn tỷ đồng).

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển 8 tháng năm 2021 chậm, đạt 40,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 46,41%), trong đó vốn ngoài nước chỉ đạt 7,94% kế hoạch; có 03 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 40% kế hoạch, 27 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch, trong đó vẫn còn 04 cơ quan chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021.

Do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu ngân sách, nên về tổng thể cân đối NSNN 8 tháng năm 2021 có thặng dư; tuy nhiên, cân đối ngân sách trung ương có bội chi, ngân sách địa phương có thặng dư lớn. Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. Lũy kế đến ngày 27/8/2021 đã thực hiện phát hành được 199,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,96 năm, lãi suất bình quân 2,26%/năm.

Ngày 13/08/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình số 289/TTr-CP gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự thảo Nghị quyết của UBTVQH ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị: hỗ trợ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; giảm thuế GTGT đối với một số lĩnh vực, dịch vụ; miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020, không xử lý đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp. Các chính sách nêu trên sẽ có tác động lớn đến việc thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh đối với khu vực doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và hoạt động của một số nhóm lĩnh vực dịch vụ như du lịch, vận tải, lưu trú và ăn uống, chiếu phim, thể thao và giải trí,... tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp khắc phục khó khăn.

Thực hiện Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp 130 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia cho 24 địa phương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đã xuất cấp 52 nghìn tấn gạo; đồng thời, đang phối hợp với các địa phương xác định nhu cầu cụ thể để xuất cấp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức thực hiện dự án nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; hướng dẫn bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung liên quan đến thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; miễn tiền sử dụng đất,...

Trong tháng 8/2021, Bộ Tài chính đã chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình giá xăng dầu thế giới để phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương ban hành 01 công văn điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014; Công bố số công khai tình hình trích lập, sử dụng, lãi phát sinh và tồn Quỹ Bình ổn giá theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc kê khai giá đối với giá than, khí hoá lỏng, đường, phân bón, dịch vụ cảng biển, thép, xi măng, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc vắc xin dùng cho gia súc gia cầm....

Lũy kế 8 tháng năm 2021 đã thực hiện thoái vốn với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng. Trong 8 tháng năm 2021, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về quỹ l366 tỷ đồng. Số dự kiến thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ quỹ nộp vào NSNN năm 2021 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán NSNN năm 2021

Từ đầu năm 2021 đến nay, Chính phủ đã ký kết 2 hiệp định, tổng trị giá khoảng 98,6 triệu USD.  Trong tháng 8/2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 29,6 triệu USD. Lũy kế 8 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 845 triệu USD, tương đương khoảng 19.519 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 559 triệu USD, cho vay lại khoảng 286 triệu USD.

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 8/2021 khoảng 21.535 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 21.065 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 470 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 266.785 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 227.843 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 38.941 tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, hệ thống giao dịch chứng khoán mới tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đã chính thức đi vào vận hành, hiện tượng nghẽn lệnh giao dịch cơ bản đã được khắc phục, qua đó góp phần ổn định tâm lý thị trường, nâng cao uy tín và thể hiện được sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính. Đến hết ngày 30/8/2021, chỉ số VN-Index đạt 1.328,14 điểm, tăng 1,37% so với cuối tháng trước (tăng 20,4% so với cuối năm 2020).

Tính đến hết tháng 08/2021, một số chỉ tiêu báo cáo về thị trường bảo hiểm của Việt Nam như sau: Tổng tài sản: ước đạt 643.588 tỷ đồng (tăng 22,10% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ ước đạt 102.222 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 541.366 tỷ đồng. Tổng doanh thu phí bảo hiểm: ước đạt 133.040 tỷ đồng (tăng 16,96% so với cùng kỳ năm 2020). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.092 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 94.948 tỷ đồng. Chi trả quyền lợi bảo hiểm: ước đạt 34.398 tỷ đồng (tăng 12,70% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó các DNBH phi nhân thọ ước đạt 13.590 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 20.808 tỷ đồng.

Đến hết tháng 8/2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành quyết định giao các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện xuất 67.770 tấn gạo; trị giá khoảng 780 tỷ đồng. Tính tới thời điểm này, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoàn thành 100% kế hoạch nhập mua 190.000 tấn gạo của năm 2021 và 80.000 tấn thóc. Riêng trong tháng 8/2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đang triển khai xuất cấp 134.393 tấn gạo trong đó bao gồm 130.175 tấn cho 24 địa phương bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 20/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong tháng 8/2021, để triển khai hỗ trợ các địa phương thực hiện phòng, chống dịch Covid - 19, Bộ Tài chính đã thực hiện: Xuất 410 bộ nhà bạt cứu sinh và 14 bộ máy phát điện cho UBND TP. Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19; giá trị khoảng 9,2 tỷ đồng. Xuất 100 bộ nhà bạt và 10 bộ máy phát điện loại 30 KVA cho Bộ Quốc phòng để cấp ngay cho các lực lượng phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ; giá trị khoảng 3,9 tỷ đồng.

Trong 8 tháng năm 2021, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 42.721 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 468.610 hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 7.942 vụ; kiến nghị xử lý tài chính 37.148.964 triệu đồng; số tiền đã thu nộp NSNN 5.077.142 triệu đồng.

Quang Minh