9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ vừa banThông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, từ ngày 16/12 tới, 9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai, gồm: các loại nhà, công trình xây dựng; các quyền sử dụng đất; tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.

Các tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên mỗi loại, như ô tô, tàu, thuyền, xe máy...; kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, vốn góp vào các cơ sở kinh doanh, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác; cây cảnh, bộ bàn ghế, tranh, ảnh, đồ mỹ nghệ...; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; các khoản nợ gồm các khoản phải trả, giá trị các tài sản quản lý hộ, giữ hộ..., cũng thuộc diện tài sản phải kê khai.

Người kê khai tài sản, thu nhập, người giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải bị xử lý kỷ luật.

(T.H)