9 tháng cuối năm 2015 phải cổ phần hóa 262 doanh nghiệp

Theo kế hoạch năm 2015, cả nước còn phải cổ phần hóa 289 doanh nghiệp (chưa kể số doanh nghiệp sẽ bổ sung theo tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp mới theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tính đến nay, 289 doanh nghiệp đều đã thành lập Ban chỉ đạo, trong đó, 207 doanh nghiệp đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, 81 doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, 29 doanh nghiệp (3 Tổng công ty nhà nước và 26 doanh nghiệp) được phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Trong 3 tháng đầu năm có 27 DNNN thực hiện đấu giá cổ phần lần đầu và thoái vốn thông qua 2 Sở giao dịch Chứng khoán (bằng 28% số lượng cả năm 2014, năm 2014 là 97 doanh nghiệp). Tổng số lượng cổ phần chào bán trên 137,6 triệu cổ phần (bằng 10,4% cả năm 2014), trong đó, tổng số lượng cổ phần đã bán được là trên 60,5 triệu cổ phần (chiếm 44% tổng số lượng cổ phần chào bán), thu được gần 1.251 tỷ đồng (bằng 11% cả năm 2014). Như vậy, trong 9 tháng cuối năm 2015 còn phải thực hiện cổ phần hóa 262 doanh nghiệp, chiếm 90% tổng số doanh nghiệp phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch năm 2015.

(PV)