ADB hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp phát thải các-bon thấp

Chiều ngày 7/3, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp.

Lễ ký 2 hiệp định vay vốn giữa ADB và Chính phủ Việt Nam.Lễ ký 2 hiệp định vay vốn giữa ADB và Chính phủ Việt Nam.

Khoản vay trị giá 74 triệu USD từ Quỹ Phát triển Châu Á của ADB (ADF) sẽ tài trợ cho Dự án Hỗ trợ Nông nghiệp Phát thải Khí Các-bon thấp, trong đó sẽ tập trung vào phát huy những thực tiễn quản lý chất thải nông nghiệp thích ứng thông minh với khí hậu thông qua hỗ trợ các cơ sở hạ tầng quản lý chất thải, cung cấp tín dụng cho các chuỗi giá trị khí sinh học, tạo thuận lợi cho việc chuyển giao và triển khai những công nghệ tiên tiến về quản lý chất thải nông nghiệp, Dự án sẽ giảm ô nhiễm từ chất thải nông nghiệp và xây dựng một môi trường và cuộc sống trong sạch hơn cho 10 tỉnh tại Việt Nam.

Một khoản vay khác từ Quỹ ADF trị giá 37,88 triệu USD được sử dụng cho Quỹ Hỗ trợ Xây dựng và Chuẩn bị Dự án để giúp Chính phủ Việt Nam khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ nhằm đảm bảo việc sử dụng có hiệu quả viện trợ.

Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam Tomoyuki Kimura cho biết: Nông nghiệp là lĩnh vực tạo ra lượng phát thải khí nhà kính lớn nhất tại Việt Nam (50%) trong đó chăn nuôi chiếm 35% lượng phát thải khí nhà kính. Ngành chăn nuôi cũng góp phần vào việc giảm nghèo và đem lại sự thịnh vượng về kinh tế ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, số nông dân và các doanh nghiệp có quy mô trung bình và lớn hoạt động trong ngành chăn nuôi đang ngày càng tăng lên, tạo sức ép lớn đối với môi trường.

Theo Báo cáo Rà soát Danh mục Đầu tư tại Việt Nam của ADB, Việt Nam cần phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án để tăng hiệu quả viện trợ. Sự hỗ trợ trên cũng nhằm mục đích tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Ông Kimura khẳng định: ADB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn về phát thải khí các-bon thấp và tăng trưởng đồng đều, đồng thời thúc đẩy những nỗ lực của chính phủ để chuyển đổi sản xuất nông nghiệp của Việt Nam trở nên bền vững và thân thiện hơn với môi trường.

(HTH)