ADB tài trợ 165 triệu USD cải thiện giáo dục và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn

Hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký hai hiệp định vay vốn với tổng trị giá 165 triệu USD để tài trợ cho dự án giáo dục trung học cơ sở cho người dân tộc thiểu số tại những vùng nghèo nhất của Việt Nam, và bổ sung vốn cho việc mở rộng đầu tư vào dự án cơ sở hạ tầng nông thôn tại 6 tỉnh được lựa chọn tại khu vực miền Trung.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đại diện cho Chính phủ Việt Nam, đã ký hiệp định với ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam.Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đại diện cho Chính phủ Việt Nam, đã ký hiệp định với ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam.

Được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm và bài học triển khai trong giai đoạn một của các dự án, ADB tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Chính phủ nhằm giải quyết các khó khăn trong phổ cập giáo dục trung học cơ sở cho các dân tộc thiểu số tại những khu vực nghèo nhất, và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn ở các tỉnh nghèo. Đây là đáp ứng kịp thời của ADB trước những ưu tiên của Chính phủ về giáo dục trung học cơ sở tại các khu vực khó khăn nhất và phát triển nông thôn, nhất quán với Chiến lược Đối tác Quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 của ADB đối với Việt Nam.

Hiệp định vay vốn thứ nhất được ký cung cấp vốn tài trợ 80 triệu đô-la dành cho Dự án Giáo dục Trung học Cơ sở cho các Khu vực Khó khăn nhất giai đoạn 2, giai đoạn tiếp nối của Dự án Giáo dục Trung học Cơ sở cho các Vùng Khó khăn nhất đã được thực hiện một cách rất thành công và đã được hoàn thành vào cuối năm 2014. Dự án ban đầu là hỗ trợ quy mô lớn lần đầu tiên đối với giáo dục trung học cơ sở dành cho người dân tộc thiểu số nghèo tại các vùng núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên và các vùng ven biển chịu ảnh hưởng của bão.

Dự án mới được phát triển dựa trên thành công của giai đoạn một nhưng cũng có một số sáng kiến và hạng mục mới, bao gồm những bộ sách giáo khoa mới dành cho từng vùng được xây dựng dựa trên năng lực của học sinh người dân tộc thiểu số, một nền tảng mới cho hoạt động đào tạo giáo viên tại chức, chú trọng hơn đến việc giáo dục các kỹ năng sống, một hệ thống mạng lưới kết nối các giáo viên và các điểm trường, chương trình đào tạo trực tuyến cho các giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, các thư viện mẫu nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo ngoại khóa và giải trí của học sinh người dân tộc thiểu số cũng như các công trình giáo dục tránh bão và quản lý thiên tai.

Với thời gian thực hiện kéo dài 6 năm kể từ đầu năm 2015, Dự án Giáo dục Trung học Cơ sở cho các Khu vực Khó khăn nhất, Giai đoạn 2 hướng đến mục tiêu tăng số lượng thực tế học sinh trung học cơ sở thêm 5% vào năm 2020 thông qua việc xây dựng thêm 660 lớp học, 350 cơ sở bán trú, 250 nhà cho giáo viên, đào tạo cho khoảng 24.000 giáo viên cũng như phát triển thêm 344 điểm trường mới.

Khoản vay thứ hai bổ sung 85 triệu đô-la cho Dự án Phát triển Nông thôn Tổng hợp các tỉnh miền Trung đã được Ban Giám đốc của ADB phê duyệt vào tháng 10/2007. ADB đã cung cấp 90 triệu đô-la trong tổng số 168,17 triệu đô-la của dự án. Dự án ban đầu có mục tiêu là các cơ sở hạ tầng nông thôn chủ chốt tại 13 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, bao gồm hệ thống đường nông thôn, các hệ thống thủy lợi và kiểm soát lũ, các chợ nông thôn, chương trình cung cấp nước sinh hoạt và các công trình ven biển.

Tính đến tháng 8/2014, dự án đã đạt được các mục tiêu dự kiến và đã đóng góp đáng kể vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng của các địa phương nhằm nâng cao năng suất nông nghiệp và các cơ hội việc làm, tăng cường khả năng tiếp cận với những dịch vụ công cũng như giảm độ rủi ro của người dân ở nông thôn trước thảm họa thiên tai.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn nhiều việc cần tiến hành để giảm thiểu những trở ngại về cơ sở hạ tầng đối với sản xuất, đa dạng hóa cây trồng và tăng trưởng kinh tế. Nguồn tài trợ bổ sung sẽ hỗ trợ cho việc cải thiện và mở rộng các cơ sở hạ tầng thủy lợi tại 6 tỉnh: Bình Định, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Phú Yên và Thừa Thiên Huế, trong vòng 4 năm dựa trên những kết quả tích cực mà các địa phương này đã đạt được trong dự án ban đầu...

(T.Hương)