ADB tài trợ hơn 500 triệu USD cải thiện cơ sở hạ tầng

Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký các Hiệp định vay và Hiệp định tài trợ không hoàn lại cho 2 dự án quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông kết nối trung tâm đồng bằng sông Mê Kông và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất các tỉnh Tây nguyên thuộc với tổng trị giá vay là hơn 500 triệu USD.

NHNN và ADB ký các Hiệp định vay và Hiệp định tài trợ không hoàn lại.NHNN và ADB ký các Hiệp định vay và Hiệp định tài trợ không hoàn lại.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình, đại diện cho Chính phủ Việt Nam và ông James Nugent, Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký các Hiệp định vay, Hiệp định tài trợ không hoàn lại cho 2 dự án quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông kết nối trung tâm đồng bằng sông Mê Kông và phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất các tỉnh Tây nguyên thuộc danh mục tài trợ cho Việt Nam năm 2013 của tổ chức này.

Cũng tại lễ ký, đại diện ADB cùng ngài Hugh Borrowman, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Úc tại Việt Nam đã ký văn kiện thỏa thuận về việc ủy thác ADB quản lý nguồn vốn đồng tài trợ của chính phủ Úc thực hiện Dự án Kết nối trung tâm đồng bằng Mê Kông.

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Dự án Kết nối trung tâm đồng bằng sông Mê Kông là Dự án trọng điểm quốc gia của Chính phủ trong năm 2013 nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ tại khu vực phía Nam. Dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực và quan trọng cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, củng cố an ninh quốc phòng khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nam Bộ thông qua việc xây dựng cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền, cầu Vàm Cống bắc qua sông Hậu và tuyến nối. Dự án Kết nối trung tâm đồng bằng Mê Kông có tổng vốn đầu tư 886 triệu USD với sự hợp vốn tài trợ của ADB với 410 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường (OCR); Chính phủ Úc thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc (AusAid) tài trợ không hoàn lại 154 triệu đô la Úc (AUD) tương đương 160 triệu USD…

Trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, ADB cũng dành cho Việt Nam một khoản vay trị giá 80 triệu USD từ nguồn vốn ưu đãi (ADF) cho dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên”. Thông qua dự án này, ADB mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong việc xóa đói giảm nghèo, thông qua tăng cường phát triển bền vững về xã hội, sinh thái và môi trường tại cấp cộng đồng, thông qua phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội, cải thiện điều kiện kinh tế xã hội và mức sống của người dân tại 5 tỉnh Tây Nguyên gồm Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum và sẽ hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ về phát triển nông thôn mới.

(HTH)