An Giang: Cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng lên web

Văn phòng Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết, bắt đầu từ năm 2008, sẽ áp dụng việc cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên website của Sở NNPTNT An Giang.

An Giang: Cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng lên web

Đây là tỉnh đầu tiên trong hệ thống kiểm lâm cả nước thực hiện cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên mạng Internet.

Được biết, An Giang cũng là tỉnh đầu tiên cả nước ứng dụng CNTT phục vụ định vị toạ độ đường băng chống cháy, vùng trọng điểm cháy, vùng đệm cần đốt chủ động, các điểm bố trí máy móc, phương tiện đưa lên bản đồ số hoá.

(Theo Lao Động điện tử)