Áp dụng định mức mới, sẽ giảm 7.000 xe ô tô công

Tại buổi Họp báo chuyên đề thông tin về những nội dung mới trong chính sách quản lý xe ô tô công và định hướng mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung vừa được Bộ Tài chính tổ chức vào chiều ngày 23/10, ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý Công sản cho biết, nếu tính toán theo định mức mới ước tính sẽ giảm 7.000 xe ô tô công so với hiện tại.

Toàn cảnh buổi họp báo.Toàn cảnh buổi họp báo.

Công tác quản lý xe công đã đi vào nề nếp

Thông tin tại cuộc họp báo, ông Trần Đức Thắng cho biết, việc triển khai thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg thời gian qua đã được các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện cơ bản nghiêm túc; công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công đã dần đi vào nền nếp, tiết kiệm và hiện quả; đồng thời, đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuy nhiên, số lượng xe ô tô công của nước ta là khá lớn (gần 40.000 xe ô tô công chưa bao gồm xe tại các đơn vị vũ trang nhân dân, doanh nghiệp nhà nước); vẫn còn hiện tượng mua xe vượt tiêu chuẩn, định mức; việc điều chuyển xe ô tô giữa các đơn vị không đúng thẩm quyền quy định; việc thỏa thuận, mua sắm xe chuyên dùng chưa được chặt chẽ; tiêu chuẩn định mức quy định chưa phù hợp với một số cơ quan, đơn vị; việc mua sắm, thanh lý xe phức tạp, tốn kém thời gian và chi phí; chi phí cho việc sử dụng xe khá lớn trong điều kiện ngân sách còn khó khăn (khoảng 320 triệu/1 xe/1 năm); quy định về thời gian, số km sử dụng cũng chưa phù hợp với thực tế; quy định về khoán kinh phí xe ô tô hầu như không được áp dụng; việc sử dụng xe ô tô vào việc riêng, sử dụng xe sai đối tượng, sử dụng xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc với các chức danh không đủ tiêu chuẩn định mức vẫn diễn ra...

Nhằm khắc phụ các tồn tại nêu trên; để phù hợp với tình hình mới khi các phương tiện giao thông công cộng, xe cá nhân đã phát triển hơn nhiều so với 7 năm trước; phù hợp với cơ chế tự chủ về kinh phí hoạt động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bộ Tài chính đã nghiên cứu, trình Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn đều lệ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ 21/9/2015.

Áp dụng định mức mới, sẽ giảm 7.000 xe ô tô công  ảnh 1

Ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính giải đáp thắc mắc của phóng viên.

Thay đổi phương thức quản lý xe ô tô công

Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg được ban hành giúp xác định cụ thể số lượng xe ô tô trang bị cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị theo từng nhóm: xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung và xe ô tô chuyên dùng, đảm bảo công khai, công bằng trong sử dụng xe ô tô công và cơ quan nhà nước có thể kiểm soát được một cách dễ dàng số xe ô tô công được trang bị so với tiêu chuẩn, định mức do thủ tướng Chính phủ quy định.

Đồng thời góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trang bị, sử dụng xe ô tô công. Với việc chuyển đổi phương thức trang bị xe ô tô công từ nguyên tắc 'không vượt quá số xe ô tô hiện có" như trước đây sang trang bị theo định mức từ 1-2 xe/đơn vị sẽ làm giảm một số lượng lớn xe ô tô phục vụ công tác chung.

Theo cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung hiện có là 24.460 chiếc, nếu tính toán theo định mức mới ước tính sẽ giảm 7.000 xe so với hiện tại. Như vậy mỗi năm ngân sách sẽ tiết kiệm được khoảng 500 tỷ đồng tiền mua xe thay thế, chưa tính chi phí vận hành trong quá trình sử dụng.

Trên cơ sở thống nhất định mức cho tất cả các cơ quan, đơn vị, các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh phải thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản ly dự án thuộc phạm vi quản lý đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg, số dôi dư được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước.

Ông Trần Đức Thắng cho biết, sau khi rà soát và điều chuyển nội bộ, số xe ô tô công còn lại sẽ được chuyển về cho Bộ Tài chính để Bộ tiếp tục lập phương án điều chuyển tới các địa phương còn thiếu. Trong trường hợp sau khi điều chuyển vẫn còn thừa thì số xe ô tô công đó sẽ được bán thanh lý công khai, minh bạch, hoặc đấu giá. Tiền thu được sẽ nộp vào ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định cụ thể về chế độ quản lý, sử dụng, chế tài xử phạt vi phạm đối với các cơ quan, đơn vị cá nhân sử dụng xe và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; từ đó sẽ góp phần hạn chế tình trạng sử dụng xe ô tô công lãng phí, sai mục đích.

Với quy định thống nhất định mức từ 01 đến 02 xe/đơn vị, thuê dịch vụ xe ô tô và khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo giá thị trường sẽ là một bước thay đổi lớn trong việc trang bị, bố trí, sử dụng xe ô tô công tại các cơ quan, đơn vị;  khuyến khích các cơ quan, đơn vị dần chuyển sang hình thức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô, thúc đẩy dịch vụ phương tiện vận chuyển công cộng, giảm biên chế hành chính và chi phí sử dụng phương tiện đi lại.

Quy định này phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước trong quản lý tài sản công (trong đó có xe ô tô công) là tiến tới giảm dần việc trang bị hiện vật và chuyển sang cơ chế thuê/khoán. Đây là xu hướng phù hợp với nền kinh tế thị trường, hiệu quả, tiết kiệm đã được nhiều nước đang áp dụng...

(T.H)