APEC tăng cường giải pháp tài chính toàn diện cho phát triển kinh tế - xã hội

(eFinance Online) -Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017 tiếp tục ngày làm việc thứ hai (24/02/2017) với nội dung thảo luận về tài chính toàn diện và các nội dung quan tâm khác.
Hội nghị đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về tài chính toàn diện Hội nghị đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về tài chính toàn diện

Về nội dung tài chính toàn diện, Hội nghị đã tập trung thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về tài chính toàn diện trong việc hỗ trợ phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn, trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị chính sách, giải pháp tổng thể và các biện pháp về tài chính toàn diện, bao gồm các cơ chế chính sách hỗ trợ tín dụng, các dịch vụ tài chính, ứng dụng các công nghệ tài chính mới, bảo hiểm rủi ro, giáo dục nâng cao nhận thức tài chính cho người dân.

Hội nghị cũng đã nghe Chủ tịch SOM quốc gia, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trình bày về tổng quan và các chủ đề ưu tiên quốc gia của Việt Nam trong năm APEC 2017. Bên cạnh đó, hội nghị cũng nghe Trưởng Ủy ban Kinh tế APEC báo cáo về các hoạt động của Ủy ban và các cơ hội hợp tác với Tiến trình Bộ trưởng Tài chính trong năm 2017 và các năm tiếp theo; đại diện Australia báo cáo cập nhật về sáng kiến Công nhận lẫn nhau về công ty quản lý quỹ Châu Á (ARFP); nghe Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) báo cáo về các hoạt động của ABAC.

Kết thúc 2 ngày làm việc (23-24/02/2017), Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017 do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cùng với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì đã kết thúc thành công. Hội nghị đã đánh dấu mốc quan trọng trong vai trò chủ trì của Việt Nam trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC và trong Năm APEC 2017 của Việt Nam với các nội dung chính mà Hội nghị đã đạt được, cụ thể:

Thứ nhất, thảo luận và nhận thức tình hình kinh tế tài chính vĩ mô quốc tế và khu vực APEC để làm cơ sở xây dựng các phản ứng chính sách nhằm đối phó với những biến động của kinh tế toàn cầu;

Thứ hai, xác định được các chủ đề ưu tiên cho Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 để từ đó có các kế hoạch triển khai cụ thể;

Thứ ba, thảo luận và thống nhất kế hoạch thực hiện cho 4 chủ đề ưu tiên gồm (i) Tài chính cho cơ sở hạ tầng; (ii) Xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận; (iii) Tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; (iv) Tài chính toàn diện;

Thứ tư, thống nhất tiếp tục triển khai, rà soát Kế hoạch hành động Cebu và chiến lược đổi mới Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC;

Thứ năm, nhấn mạnh hợp tác Tài chính của các thành viên APEC không chỉ là các Hội nghị, Hội thảo mà phải là các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực và hiệu quả;

Thứ sáu, thống nhất kế hoạch tổ chức họp Hội nghị quan chức tài chính Cao cấp dự kiến vào tháng 5 năm 2017.

Hội nghị cũng thu hút được sự quan tâm đại diện của 21 nền kinh tế thành viên, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp; các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế đưa tin về sự kiện. Hội nghị cũng đã nhận được sự hỗ trợ, tham gia trong công tác tổ chức của UBND tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang góp phần vào thành công của Hội nghị.

(PV)