ASEAN: Tăng cường trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm

Sáng nay (6/12/2013), sau các phiên họp toàn thể riêng của từng khối, các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN đã có buổi họp chung, toàn thể với đại diện của khu vực doanh nghiệp.

Sẽ thí điểm thực hiện quy định về bảo hiểm xe cơ giới trong một số nước ASEAN có đường biên giới chung.Sẽ thí điểm thực hiện quy định về bảo hiểm xe cơ giới trong một số nước ASEAN có đường biên giới chung.

Tại phiên họp chung toàn thể này, Chủ tịch Hội nghị các AIRM 16 đã có chia sẻ tóm tắt với đại diện khu vực doanh nghiệp về kết quả làm việc của các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN trong hai ngày vừa qua (4 - 5/12/2013), tập trung vào các nội dung về triển khai thực hiện các quyết định của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM), tình hình phát triển và thách thức đối với ngành bảo hiểm khu vực, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tăng cường, hoàn thiện khuôn khổ và các chương trình, sáng kiến tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ.

Đại diện khu vực doanh nghiệp, bao gồm Hội đồng bảo hiểm ASEAN (AIC), Hội đồng các cơ quan quốc gia ASEAN về thực hiện Nghị định thư số 5 (COB), Ủy ban giáo dục ASEAN (AIEC), Nhóm công tác nghiên cứu về thảm họa thiên nhiên (ANDREWS) cũng đã có báo cáo về kết quả trao đổi, thảo luận về kế hoạch, chương trình, định hướng hợp tác trong từng lĩnh vực trong năm 2014; đồng thời cũng kiến nghị các đề xuất tăng cường trao đổi, hợp tác lên các nhà quản lý bảo hiểm.

Cụ thể, khối doanh nghiệp bảo hiểm kiến nghị đẩy mạnh hợp tác triển khai thực hiện Nghị định thư số 5, các nước thống nhất triển khai nghiên cứu, khả năng hài hòa hóa quy định về bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc, bầu Thái Lan làm Phó Chủ tịch thường trực để triển khai Nghị định thư số 5 được liên tục và thường xuyên; Thí điểm thực hiện Nghị định thư số 5 trong một số nước ASEAN có đường biên giới chung và có quy định về bảo hiểm xe cơ giới tương đồng.

Tăng cường công tác đào tạo nhân sự cho ngành bảo hiểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về bảo hiểm.

Kiến nghị xây dựng kế hoạch chi tiết và khả thi để ngành bảo hiểm có thể đối phó với rủi ro thiên tai ngày càng gia tăng trong khu vực; đồng thời kiến nghị các cơ quan quản lý tham dự các kỳ họp thường niên của ANDREWS.

Ngoài ra, khối doanh nghiệp bảo hiểm cũng kiến nghị tăng cường tài chính cho AIC và hỗ trợ các nạn nhân do cơn bão Haiyan gây ra tại Philippines.

Kiến nghị xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật đối với các kênh phân phối bảo hiểm mới như bancassurance; khuyến nghị tăng cường hợp tác công, tư (PPP) nhằm thúc đẩy phát triển bảo hiểm vi mô; chính sách thuế ưu đãi đối với bảo hiểm vi mô và bảo hiểm nhân thọ...

Có thể thấy rằng, cơ chế đối thoại toàn thể giữa các nhà quản lý bảo hiểm và khu vực doanh nghiệp là một trong số các điểm nổi bật của hoạt động hợp tác bảo hiểm ASEAN. Thông qua cơ chế đối thoại này, cơ quan quản lý có cơ hội tham vấn ý kiến phản hồi để có những quyết sách phù hợp; trong khi đó các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận, trao đổi và đề xuất xử lý những vướng mắc trong quá trình hoạt động...

(PV)