Bắc Ninh: Thu NSNN 5 tháng đạt 7.280,8 tỉ đồng

(eFinance Online) - Sở Tài chính Bắc Ninh vừa cho biết, thu NSNN ước thực hiện 5 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn là 7.280,8 tỉ đồng, đạt 44,8% so với dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 5 tháng là 4.020,6 tỉ đồng đạt 35,1% so với dư toán tỉnh giao. 
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Sở Tài chính Bắc Ninh cũng đã thực hiện tốt công tác đầu tư; tổ chức thẩm tra xong 20 công trình và hạng mục công trình với giá trị đề nghị quyết toán là 296.937 triệu đồng, giá trị chấp nhận quyết toán là 295.013 triệu đồng, giảm trừ so với đề nghị là 1.924 triệu đồng; tham gia chủ trương đầu tư, thẩm định tài chính các dự án đầu tư do tỉnh quản lý khi được các cơ quan chủ trì đề nghị; thực hiện nhập dự toán vốn đầu tư năm 2016 trên hệ thống Tabmis cho các dự án; phối hợp với Sở kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh ứng vốn, phân bổ vốn, hỗ trợ vốn cho các dự án.

Về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính tiếp tục tham gia tiến trình cổ phần hóa 03 doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch; kiểm tra quyết toán kinh phí cấp bù xe buýt năm 2015 cho 03 doanh nghiệp; thực hiện kế hoạch giám sát trực tiếp tại các doanh nghiệp năm 2015 theo kế hoạch.

(PV)