Bắc Ninh: Thu NSNN tháng 6 đạt hơn 347 tỷ đồng

(eFinance Online) - Cục Thuế Bắc Ninh vừa cho biết, tháng 6/2016 ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn là 347.035 triệu đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 6.256.830 triệu đồng, đạt 54% dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao, bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2015.
 
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Nhiều khoản thu đạt khá so với dự toán Bộ Tài chính và tỉnh giao (thu thuế thu nhập cá nhân đạt 67,4%; thu tiền thuê đất đạt 77,1%, thu thuế bảo vệ môi trường đạt 77,4%, thu lệ phí trước bạ đạt 61,8%).

Trong tháng 6, đơn vị đã tiếp nhận 1.112 hồ sơ khai thuế; đã hoàn thành thanh tra 9/14 doanh nghiệp, thu nộp vào ngân sách nhà nước 1.808,6 triệu đồng; đã thực hiện kiểm tra hoàn thành tại 90 doanh nghiệp, phát hiện 87 doanh nghiệp vi phạm, theo đó, tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn và phạt là 11.925,7 triệu đồng, giảm lỗ 37.423,8 triệu đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 959 triệu đồng.

Tính đến ngày 20/6/2016, đã thực hiện thu nợ thuế được 158 đơn vị với số tiền 30.679 triệu đồng.

(PV)