Bãi bỏ Thông tư 148 hướng dẫn về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1336/QĐ-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư 148/2010/TT-BTC ngày 24/9/2010 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, toàn bộ Thông tư 148/2010/TT-BTC sẽ được bãi bỏ kể từ ngày 7/7/2015, do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Thông tư 148/2010/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 21/11/2010 đóng vai trò tạo hành lang pháp lý hướng dẫn các công ty quản lý quỹ thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền. Tuy nhiên, sau khi Luật Phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 được ban hành và các văn bản dưới Luật (Nghị định số 116/2013/NĐ- CP và Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn một số quy định về phòng, chống rửa tiền) được ban hành thì công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán đã được bổ sung thêm một số quy định mới.

Cụ thể, theo Luật Phòng, chống rửa tiền, các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán được quy định: giao dịch mua, bán chứng khoán có dấu hiệu bất thường trong một ngày hoặc một số ngày do một tổ chức hoặc một cá nhân thực hiện; Khách hàng thực hiện chuyển nhượng chứng khoán ngoài hệ thống mà không có lý do hợp lý; công ty chứng khoán chuyển tiền không phù hợp với các hoạt động kinh doanh chứng khoán; Người không cư trú chuyển số tiền lớn từ tài khoản giao dịch chứng khoán ra khỏi Việt Nam.

(PV)