Ban chỉ đạo điều hành giá có 10 thành viên

Ngày 29/7, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá đã ký Quyết định số 52/QĐ-BCĐĐHG về thành viên Ban chỉ đạo điều hành giá.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Phó trưởng Ban chỉ đạo.

Các thành viên khác của Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu; Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vũ Văn Tám; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Tùng; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến.

Cũng theo Quyết định số 690/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo điều hành giá, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ. 

Đồng thời, Ban chỉ đạo sẽ thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu; quyết định các biện pháp điều hành giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu phù hợp trong từng thời kỳ; thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu.

Ban chỉ đạo còn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về giá phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ về kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ; xử lý một số vấn đề khác liên quan đến điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, Ban chỉ đạo điều hành giá giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức thảo luận, hội thảo, lấy ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, hiệp hội các ngành hàng, tổ chức và các cá nhân có liên quan về những chủ trương, chính sách, giải pháp quản lý, điều hành giá khi cần thiết; khảo sát, nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài nước trong phạm vi nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức sản xuất, kinh doanh liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để phục vụ hoạt động của Ban chỉ đạo theo chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng và đột xuất.

Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Tài chính để phục vụ công việc của Ban chỉ đạo.

Bộ Tài chính là cơ quan được giao nhiệm vụ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban chỉ đạo, sử dụng bộ máy của Bộ Tài chính để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

(T.H)