Bảo hiểm Bảo Việt tái tục bảo hiểm cho Vinasat 1 và 2

Với vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Bảo hiểm Phi Nhân thọ với tiềm lực tài chính mạnh, kinh nghiệm kinh doanh bảo hiểm và quản lý rủi ro, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt một lần nữa được lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho VINASAT-1 va VINASAT 2 giai đoạn 2015 - 2016 liên danh bảo hiểm với Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI.

Ðây là năm thứ 7 liên tiếp, Bảo hiểm Bảo Việt bảo hiểm cho vệ tinh VINASAT.Ðây là năm thứ 7 liên tiếp, Bảo hiểm Bảo Việt bảo hiểm cho vệ tinh VINASAT.

Lễ ký tái tục hợp đồng đã đươc tổ chức trang trọng tại Trụ sở chính Công ty Viễn Thông Quốc tế ngày 14/05/2015 với sự tham dự của các lãnh đạo cao cấp của Công ty Viễn thông Quốc tế, PTI và Bảo hiểm Bảo Việt. Thay mặt Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Chủ Tịch Hội đồng Thành viên - Ông Phan Kim Bằng, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Hưng cùng các Lãnh đạo Ban Trụ sở chính tham dự lễ ký kết.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp, Liên danh Bảo hiểm Bảo Việt và PTI được tập đoàn VNPT lựa chọn là nhà bảo hiểm gốc cho vệ tinh VINASAT  1 và năm thứ 2 cho vệ tinh VINASAT 2 trong quá trình phóng và quá trình hoạt động trên quỹ đạo.

Vệ tinh Vinasat-2 cùng với Vinasat-1 tạo thành một hệ thống các vệ tinh có khả năng dự phòng về dung lượng và rủi ro giữa các vệ tinh, góp phần tăng cường an toàn, ổn định trong quá trình cung cấp dung lượng vệ tinh cho khách hàng. Hệ thống sẽ củng cố an ninh, an toàn cho mạng viễn thông quốc gia và mang lại lợi ích chung cho cộng đồng.

Trước đó, Bảo hiểm Bảo Việt đồng bảo hiểm hợp đồng hợp tác trong Chương trình bảo hiểm hàng không năm 2015 cho Vietnam Airlines và Tổng Công ty Bay Trực thăng Việt Nam.

(T.Hương)