Bảo hiểm y tế chỉ được thu 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần

Vừa qua, trước thông tin việc các trường thu bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên từ 12 tháng lên 15 tháng, đại diện Bộ Tài chính đã lên tiếng khẳng định không có quy định này và cơ sở giáo dục chỉ được thu 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bà Đỗ Thị Thúy Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT”, không có quy định thu BHYT 15 tháng. Đây là nội dung tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Liên Bộ Y tế - Tài chính.

Bên cạnh đó, Liên Bộ cũng quy định thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT đối với học sinh, sinh viên là từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 của năm đó.

Đối với học sinh vào lớp một và sinh viên năm thứ nhất thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ BHYT được cấp lần trước đến 31 tháng 12 năm sau. Đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 1/1 đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó.

"Khi thu BHYT của học sinh, sinh viên, các địa phương phải căn cứ vào phương thức thu BHYT để thu. Nếu căn cứ theo thời hạn ghi trên thẻ để thực hiện thu từ 12-15 tháng là không phù hợp" - bà Đỗ Thị Thúy Hằng khẳng định.

Liên quan đến vấn đề trích hoa hồng cho nhà trường, theo quy định pháp luật, mức chi tối đa không quá 5% tổng số thu tiền đóng của học sinh, sinh viên (không bao gồm số thu tiền do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng).

Với quy định mức chi hoa hồng không tính trên số tiền đóng của học sinh, sinh viên thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ, nên số tiền thực tế chi cho nhà trường không nhiều, chỉ đảm bảo chi phí tối thiểu cho việc lập và tổng hợp danh sách tham gia BHYT tại nhà trường.

(T.H)