“Bi kịch của chúng ta là đi theo Trung Quốc”

(eFinance Online) - Đó là ý kiến của  PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam  tại một cuộc Hội thảo vừa được tổ chức ngày hôm qua. Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, "bi kịch" của Việt Nam không phải là đi sau Trung Quốc mà là đi theo họ, nghĩa là học cả những kinh nghiệm xấu của họ. 
 PGS.TS Trần Đình Thiên (Nguồn: Dân Trí) PGS.TS Trần Đình Thiên (Nguồn: Dân Trí)

Tại Hội thảo "Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường: Những vấn đề cải cách thể chế giai đoạn 2016-2020", các đại biểu đã công bố các kết quả 4 nghiên cứu gồm: Vai trò của Nhà nước trong hoạt động đầu tư của Nhà nước; Vai trò của Nhà nước trong việc tăng cường hiệu quả của các đơn vị công ích; Vai trò của Nhà nước trong việc phát triển hệ thống thị trường tài chính của Việt Nam và Vai trò của Nhà nước trong việc cung ứng dịch vụ công.

Tham dự Hội thảo, bình luận, phản biện các vấn đề nêu tại những nghiên cứu nói trên, PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam bày tỏ: "Tôi thấy những báo cáo này rõ ràng, hay, đúng. Chỉ có vấn đề là 30 năm nay nó vẫn đúng, vẫn được nhắc đi nhắc lại. Đó là bi kịch của chúng ta".

Ông Thiên khuyến nghị, để kinh tế thay đổi thì không thể chỉ "thay đổi lặt vặt" ở một số ngành, lĩnh vực mà phải tập trung vào hai vấn đề là thay đổi về mặt thể chế và giải quyết được vấn đề hệ thống. Nếu làm chậm trễ tiến trình này thì mọi thay đổi nhỏ đều là lãng phí thời gian, chi phí cơ hội của nền kinh tế sẽ tăng lên.  Và như vậy "sẽ làm khổ đất nước này" - Ông Thiên nói.

Ông Thiên cũng bày tỏ sự lo ngại khi Việt Nam chưa làm đúng thực tiễn lý luận cũng như học hỏi các thông lệ tốt từ kinh nghiệm các nước khác trên thế giới. Ông Thiên cho rằng, Việt Nam đi sau Trung Quốc đã đành nhưng bi kịch ở chỗ, ta lại đi theo Trung Quốc, có nghĩa là học theo cả những kinh nghiệm xấu, những mặt trái của nước bạn. Do vậy, theo ông Thiên, để cải cách thể chế một cách hiệu quả, Việt Nam cần phải sàng lọc những kinh nghiệm từ thế giới chứ không phải làm theo cả những mặt xấu và mặt trái của họ.

(T.N)