Bình Dương: Thu ngân sách tháng 9 đạt hơn 3.548 tỷ đồng

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Bình Dương vừa cho biết, trong tháng 9/2018, thu ngân sách nhà nước của địa phương đạt hơn 3.548 tỷ đồng, lũy kế hơn 35.696 tỷ đồng, bằng 68,2% dự toán, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trong đó, thu nội địa là hơn 2.196 tỷ đồng, lũy kế hơn 25.341 tỷ đồng, đạt 64,3% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu do ngành Hải quan quản lý đạt hơn 1.352 tỷ đồng, lũy kế hơn 10.355 tỷ đồng, đạt 80,3% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng chi ngân sách trung ương thực hiện trong kỳ là khoảng 244,9 tỷ đồng, lũy kế hơn 2.076 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương hơn 1.063 tỷ đồng, lũy kế hơn 9.605 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ.

(PV)