Bộ GTVT cần 300.000 tỷ đồng xã hội hóa xây dựng hạ tầng

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa chính thức công bố một bản dự thảo báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Theo đó, đơn vị này cần tới 300.000 tỷ đồng xã hội hóa cho xây dựng các công trình trọng điểm giao thông thời gian tới và kêu gọi các nguồn lực tham gia.

Bộ GTVT cần 300.000 tỷ đồng xã hội hóa xây dựng hạ tầng

Theo Bộ GTVT, nhu cầu vốn cho đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo mục tiêu của Nghị quyết là rất lớn, như giai đoạn 2011 - 2015 cần tới 480.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tỉ lệ vốn đầu tư xã hội so với GDP đã giảm từ trên 40% năm 2010 xuống dưới 30% năm 2013, vốn ngân sách dành cho ngành rất hạn chế, chỉ đạt 20% so với nhu cầu vốn cho giai đoạn 2011 - 2015.

Tính đến 2014, Bộ GTVT đã thu hút được gần 117.000 tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách cho 48 dự án BOT, chưa kể nguồn huy động của VEC khoảng 55.751 tỷ đồng. Dự kiến năm 2014 và 2015 sẽ tiếp tục huy động ngoài ngân sách khoảng 110.000 tỷ đồng để tập trung đầu tư các tuyến cao tốc, quốc lộ; đồng thời cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách cho các dự án thuộc lĩnh vực hàng không, hàng hải, đường sắt, đường sông.

Theo ước tính của Bộ GTVT, giai đoạn 2016-2020, ngành giao thông sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông với tổng nhu cầu vốn đầu tư ước tính là 826.709  tỷ đồng, trong đó dự kiến nguồn ngân sách nhà nước là 167.314 tỷ đồng và nguồn trái phiếu Chính phủ là 33.594 tỷ đồng.

Ngoài ra các dự án chưa xác định được nguồn là 625.801 tỷ đồng và để giải quyết nhu cầu vốn này, sẽ cần có giải pháp để tiếp tục huy động vốn. Theo đó, dự kiến sẽ phát hành trái phiếu chính phủ bổ sung để hoàn thành các dự án trái phiếu chính phủ đã bố trí vốn nhưng còn thiếu vốn khoảng 54.000 tỷ.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT sẽ đẩy mạnh huy động vốn ngoài ngân sách để phấn đấu thu hút được khoảng 300.000 tỷ. Còn lại 271.801 tỷ chưa có khả năng thu xếp vốn, Bộ GTVT đề nghị Nhà nước cho bổ sung từ nguồn vượt thu, giảm chi ngân sách nhà nước từng năm để bố trí...

(NP)