Bổ sung 20 tỷ đồng phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm hành chính

(eFinance Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 20 tỷ đồng từ nguồn dự toán chi quản lý nhà nước của ngân sách trung ương năm 2018 cho Bộ Quốc phòng để bảo đảm các nội dung chi trực tiếp đến công tác phát hiện, xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng.
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí bổ sung theo quy định hiện hành. Cân đối, bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2018 để thực hiện các nội dung chi thường xuyên như chi phổ biến, tuyên truyền pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, chi khen thưởng, chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng tổng hợp kinh phí phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội biên phòng từ năm 2019 trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm, gửi Bộ Tài chính xem xét, trình cấp có thẩm quyền bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

(PV)