Bổ sung 586,6 tỷ đồng cho 10 địa phương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 891/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn năm 2014 cho các địa phương.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Quyết định, bổ sung 586,6 tỷ đồng cho 10 địa phương. Cụ thể, các địa phương đươc bổ sung vốn tương ứng gồm:

- Tỉnh Lào Cai: 116,6 tỷ đồng

- Tỉnh An Giang: 108 tỷ đồng

- Tỉnh Phú Thọ: 35 tỷ đồng

- Tỉnh Yên Bái: 90 tỷ đồng

- Tỉnh Vĩnh Phúc: 60 tỷ đồng

- Tỉnh Nam Định: 45 tỷ đồng

- Tỉnh Ninh Bình: 45 tỷ đồng

- Tỉnh Quảng Nam: 35 tỷ đồng

- Tỉnh Tiền Giang: 30 tỷ đồng

- Tỉnh Bạc Liêu: 22 tỷ đồng

Thời gian thực hiện và thanh toán vốn đến hết ngày 30/6/2015.

Quyết định có hiệu lực từ ngày10 tháng 6 năm 2014.

(T.H)