Bổ sung 73 tỷ đồng cho Sơn La làm đường giao thông

(eFinance Online) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 73 tỷ đồng cho tỉnh Sơn La từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 để thực hiện Dự án đường giao thông từ tỉnh lộ 102 (khu vực Pa Cốp) qua một số bản.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Dự án đường giao thông từ tỉnh lộ 102 sẽ qua các bản: Lũng Xá, Tà Dê - xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

UBND tỉnh Sơn La khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư của Dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan; quản lý, sử dụng vốn được hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, chủ động bố trí ngân sách địa phương đối với phần tăng thêm (nếu có), bảo đảm hoàn thành Dự án đưa vào sử dụng và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

(NQ)