Bổ sung 99,852 tỷ đồng điều tra thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 99,852 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 để thực hiện Đề án điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ sung 95,252 tỷ đồng cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4,6 tỷ đồng cho Ủy ban Dân tộc từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện Đề án điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số.

Thủ tướng yêu cầu, việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số nhằm hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Đề án điều tra, thu thập thông tin về dân số và phân bố dân cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; kinh tế; nghèo đói, an sinh xã hội; văn hoá, xã hội; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế và vệ sinh môi trường nông thôn; cán bộ, đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn...

(PV)