Bổ sung đối tượng mua nhà được vay vốn ưu đãi

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, từ 21/8, cán bộ, công chức sẽ được vay từ gói 30.000 tỷ để thực hiện xây dựng mới, hoặc cải tạo sửa chữa nhà nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Mức vay hỗ trợ trong trường hợp này sẽ do NH nhà nước quyết định nhưng phải thấp hơn mức vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng bổ sung thêm 2 đối tượng khác được vay gói hỗ trợ này gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ có thu nhập thấp, gặp khó khăn về nhà ở có nhu cầu mua nhà ở có giá trị tối đa (cả nhà và đất) không quá 1,05 tỷ; Hộ gia đình, cá nhân được vay để đầu tư cải tạo, xây dựng mới nhà ở xã hội để bán, cho thuê, thuê mua cho các đối tượng thuộc diện được giải quyết nhà ở xã hội.

Thời hạn cho vay cũng được nâng từ 10 năm lên 15 năm.

(T.H)