Bổ sung hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính vừa có Thông tư số 104/2014/TT-BTCquy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. Theo đó, sẽ bổ sung 04 tiểu mục trong nhóm thu từ tài sản, đóng góp xã hội và thu khác(0200).
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể,  4 tiểu mục gồm:

- Tiểu mục 3854: Tiền cho thuê và tiền chậm nộp tiền thuê cơ sở hạ tầng bến cảng, cầu cảng.

- Tiểu mục 4272: Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý.

- Tiểu mục 4273: Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan quản lý.

- Tiểu mục 4913: Thu từ các quỹ của doanh nghiệp theo quy định.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung 02 mã số Chương trình, mục tiêu gồm: Chương trình, mục tiêu 0920: Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ; Mã số dự án 0921: Hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ.


Thông tư này có hiệu lực từ 20/9/2014, riêng việc bổ sung mã số dự án thì áp dụng từ năm ngân sách 2015.

(T.H)