Bổ sung kinh phí hỗ trợ người có công ở Đắk Nông về nhà ở

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 9,158 tỷ đồng cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông để hỗ trợ 241 hộ người có công với cách mạng về nhà ở.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Số tiền này được lấy từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015.

Thủ tướng yêu cầu, việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Chính sách người có công với cách mạng có ý nghĩa lớn về an sinh xã hội, thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước với người có công với cách mạng. Theo báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012, số hộ người có công với cách mạng của 53 địa phương là 72.153 hộ. Đến nay, Ngân sách Trung ương đã hỗ trợ 53 địa phương 2.232,075 tỷ đồng...

(PV)