Bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc được phép sử dụng số tiền 24.456.165.397 đồng thuộc Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ - Tổng công ty để bổ sung vốn điều lệ còn thiếu so với mức đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn, chỉ đạo Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thực hiện cụ thể và tiếp tục sử dụng các nguồn vốn theo quy định để bổ sung cho đủ mức vốn điều lệ đã được duyệt.

Trước đó (ngày 13/6/2011), Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty TNHH một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 373,9 tỷ đồng và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - con.

(PV)