Bộ Tài chính bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK Hà Nội

(eFinance Online) - Ngày 25/3/2021, tại trụ sở Bộ Tài chính đã tổ chức lễ công bố quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK Hà Nội. Theo đó, ông Nguyễn Duy Thịnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK Hà Nội kể từ ngày 25/3/2021 theo Quyết định số 316/QĐ-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ Tài chính.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT HNX Nguyễn Duy Thịnh. Ảnh: PV.Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT HNX Nguyễn Duy Thịnh. Ảnh: PV.

Ông Nguyễn Duy Thịnh sinh năm 1981, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Columbia Southern Hoa Kỳ, trình độ lý luận chính trị Cao cấp lý luận chính trị, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Ông Nguyễn Duy Thịnh công tác tại Bộ Tài chính từ năm 2004, trong đó: Từ 2/2004 - 01/2005: Cán bộ Dự án Quản lý Nợ - Bộ Tài chính; Từ 2/2005- 3/2011: Chuyên viên phòng Đa phương Vụ Tài chính Đối ngoại (nay là Cục QLN và TCĐN); Từ 4/2011 – 3/2014: Chuyên viên phòng Tổng hợp Thư ký - Văn phòng Bộ; Từ 4/2014 - 9/2015: Phó trưởng Phòng Tổng hợp Thư ký - Văn phòng Bộ; Từ 10/2015 – 3/2020: Trưởng Phòng Tổng hợp Thư ký Văn phòng Bộ; Từ 4/2020 – nay: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Duy Thịnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở GDCK Hà Nội kể từ ngày 25/3/2021 thay cho ông Nguyễn Thành Long được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở GDCK Việt Nam.

Quang Minh