Bộ Tài chính bổ nhiệm mới Vụ trưởng Vụ pháp chế và Chính sách thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ban hành hai quyết định, bổ nhiệm mới chức danh Vụ trưởng của hai Vụ: Pháp chế và Chính sách thuế.

Ông Ngô Hữu Lợi giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế từ ngày 1/8/2014. Ảnh nguồn MOF.Ông Ngô Hữu Lợi giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế từ ngày 1/8/2014. Ảnh nguồn MOF.
Theo đó, tại Quyết định 1788/QĐ-BTC ban hành ngày 25/7/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Hữu Lợi giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế từ ngày 1/8/2014. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới này, ông Ngô Hữu Lợi giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính.
 
Tại Quyết định 1789/QĐ-BTC, Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đình Thi giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế từ ngày 1/8/2014. Trước khi được Bộ trưởng Bộ Tài chính giao trọng trách đứng đầu Vụ Chính sách thuế, ông Phạm Đình Thi là Vụ phó của Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính.
 
(T.H)