Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2013

Sáng 14/3, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp và Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có buối làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách quý I/2013, cùng bàn các biện pháp triển khai thu chi ngân sách trong 9 tháng còn lại của năm, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách của ngành Tài chính đã được Quốc hội và Chính phủ giao.

Toàn cảnh buổi làm việc.Toàn cảnh buổi làm việc.

Năm 2013 là năm được dự báo có nhiều khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng Kế hoạch hành động (Ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 17/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm thực hiện triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Công Nghiệp và Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị bám sát, quyết liệt và thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trong Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính. Đối với công tác thu ngân sách, lãnh đạo Bộ yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, rà soát việc thực hiện các giải pháp chống thất thu thuế, rà soát công tác hoàn thuế, quản lý rủi ro; Triển khai quyết liệt việc thực hiện kết luận thanh tra; Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp; Công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới cần đặc biệt chú trọng, nhất là đối với các mặt hàng thực phẩm, xăng dầu…

Bên cạnh đó, để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao phó, lãnh đạo Bộ nhấn mạnh, toàn ngành Tài chính cần nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cao nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách, góp phần đảm bảo an sinh, xã hội và phát triển kinh tế đất nước.

(PV)